یادداشت های شخصی
شناخت دشمن یك موضوع فطری ست كه حتی حیوانات این مهم را فطرتا میدانند و آفریدگارشان این شناخت را در ذات آنها نهادینه كرده است تا بتوانند از خود در برابر خطراتی كه جانشان را تهدید میكند دفاع كنند و خود را حفظ نمایند در نتیجه این مسئله بسیار حیاتی قطعا برای بشری كه در مقام بالاتری از موجودات دیگر است مهم تر است چون خداوند به او هوش و تعقل بیشتری نسبت به دیگر مخلوقات داده است پس بسیار ضروری ست كه دشمن خود را بشناسد دشمنی كه جان و امنیت و آرامش و صلح او را سلب میكند . در ابتدای خلقت او خالق متعال دشمنش رابه او معرفی كرد كه ابلیس نام داشت و اتفاقا اولین موجودی كه دشمنی اش را با آدم شروع كرد همین ابلیس بود كه با فریبكاری توانست آدم را از آرامش و امنیت و بهشت محروم كند و به سختی های فراق و ترس و ناامنی چهل ساله بكشاند كه قصه آنرا تقریبا در همه كتب آسمانی میتوان مطالعه كرد اما سخن را قدری امروزی كنیم كه هم اكنون چه موجود حقیقی یا حقوقی با صلح و امنیت بشریت دشمنی میكنند و نتیجه رفتارها و تصمیمات و گفتارشان قتل انسانها و آواره گی میلیونها آدم را ایجاد كرده و میكند ؟ وضع كنونی جهانی كه در آن زندگی میكنیم تقابل دو تفكر خداباوری و خدامحوری و خداپرستی در برابر ماده باوری و انسان محوری و لذت پرستی ست یعنی بطور كلی اگر همه رفتارها و گفتارهای افكار موجود در جهان را مورد بررسی قرار بدهیم به این دو تقسیم كلی خواهیم رسید كه حتی ممكن است در ظاهر گروه هایی باشند در جهان كه شعار ماورای مادیات را سر بدهند اما نیتشان رسیدن به چیزی غیر از خواست و دستور آفریدگار جهانیان است و هدفشان رسیدن به مادیات یا لذتهای دنیایی ست و دیگر تفكراتی كه آشكارا میگویند ما اصالتا انسان را محور تصمیمات خود میدانیم و لذتهای مادی انسان را از خوردن و خوابیدن و انتقام و خشم و شهوات جنسی و بقیه مسائل برای ما اصالت ندارند كه متاسفانه هم اكنون ابتكار عمل در اكثر دنیای ما در دست همین تفكر حیوانی ست . تفكرات دیگری هم علنا دم از پرستش شیطان میزنند كه تكلیفشان معلوم است اما در برابر اینها تفكر بالاتری وجود دارد كه میگوید خداوند ما و جهان را آفریده است و بوسیله انسانهای مشخص و كامل و قدرتمند و پاك پیامش را برای ما فرستاده است كه چگونه زندگی كنید تا به همان بهشتی كه باید میبودید برگردید آن انسانهای پاك پیامبران خدا نام دارند و آن پیام ها و برنامه های زندگی كتابهای آسمانی نام دارند كه یكی پس از دیگری كاملتر شد تا به كتابی بنام قرآن رسید كه با همه كتب قبلی فرق دارد از جهت اینكه هیچگاه هیچ یك از حروف آن حتی تحریف نشد و همه اجزای كلمات آن حفظ گردیده است كه در بقیه كتابهای آسمانی اینگونه نشده است بنابراین باید از این كتاب و برنامه آفریدگارمان در زندگی فردی و اجتماعی خود تبعیت كنیم و ترجمان این كتاب را فردی به عهده بگیرد كه خودش از هرنوع خطاو اشتباه معصوم باشد و او را فقط خداوند میتواند معرفی كند كه معرفی هم كرده است و آنان همان دوازده نفری هستند كه اولین ایشان را آخرین پیامبر خدا در كنار بركه غدیر در آخرین حج خود معرفی نمود و یكی پس از دیگری همدیگر را معرفی نمودند و آمدند و و مسئولیت خود را بنحو احسن انجام دادند و متاسفانه توسط دشمنانشان كشته شدند تا اینكه آخرینشان از دیده گان بشر غایب شد و خبر از غایب شدنش را پیامبران قبل بخصوص آخرین پیامبر داده است و خبر آمدنش و ماموریتش را پیامبران قبل و بخصوص آخرین پیامبر خدا داده است این تفكری است كه در برابر تفكر مادی گرایی و لذت پرستی و انسان محوری و شیطان پرستی قرار دارد حال در این فضای این چنینی كنونی با این دو تفكرات ببینیم كدام تفكر و كدام حاكمیت بدنبال رسیدن به اهداف خود حتی حاضر است امنیت و صلح و جان انسانهای بی شماری را در جای جای دنیا سلب كند و بگیرد و با گفتار و رفتار و عملكرد و اقدامات خود میلیونها انسان را آواره و به بیماری و نا امنی و بدبختی و قتل كشانده است . اگر بخواهیم امروز را فقط ببینیم هم اكنون اوضاع جهان بر اساس دولتهای قدرتمندی مثل ایالات متحده امریكا و دوستانش به آشفتگی عجیبی  دچار شده است كه از بعد از جنگ جهانی دوم مقدمات این فتنه آغاز و تا هم اكنون بشدت ادامه یافته است و بسیاری را در ورطه نابودی و كشانیده و آن ترفند سیطره جهانی فرقه لعنت شده ای كه خداوند آنهارا مورد لعن خود قرار داد یعنی یهودیان فتنه گر ناسپاس است كه بوسیله دولت بریتانیا به بهانه آواره گی آنها اما در حقیقت برای مقابله با قدرت اسلام و تضعیف دولتهای اسلامی صورت گرفت برای اجرایی شدن این نقشه شوم میبایست اول نحله های انحرافی در متن مسلمین ایجاد شود تا براحتی بتوانند نقشه خود را به اجرا برسانند و این نحله ها ایجاد تفكرسلفی گری بنام وهابیت در مسلمانان سنی مذهب و تفكر بهائیت در مسلمانان شیعه و تفكرات افراطی دیگر در هردو مذهب شیعه و سنی بود بعد از آن به راحتی همه كشورهای مسلمان را به شورش و تجزیه تحریك نموده و به تك به تك قول حمایت دادند تا تشكیل دولتهای جدای از یكدیگر بدهند و از این طریق قدرت مقابله با دشمنان اصلی را نداشته باشند و همیشه تحت سیطره بریتانیا و قدرتهای بعدی ضد اسلامی قرار بگیرند و متاسفانه در این مسئله موفق شدند و از سوی دیگر دولتی جعلی بنام صهیونیست را برای یهودیان جنایت كار و آواره كه اغلب جانی و زندانی و دارای جرمهای اجتماعی هم بودند مهیا سازند و با مسلح كردنشان این نقشه را هم عملی ساختند آن هم در قلب سرزمینهای اسلامی بقیه كشورها را با دست نشاندگی مهره های بومی سرسپرده خود بدست گرفتند مثلا در ایران با كودتایی رضا شاه را بقدرت رساند و بعد با كودتای دیگر پسرش محمد رضا را كه البته مردم ایران همگی با روشنگری یك روحانی فقیه و تحمل سختی های چندین ساله سرانجام به استقلال رسید و برخی كشورهای منطقه مثل هندوستان نیز همچنین با قیام مردمی از زیر سیطره بریتانیا خارج شد اما مهم این مسئله است كه در میان دولتهای اسلامی كه با تفكر من درآوردی وهابیت گروهك مذهبی را در بین مسلمانان سنی بوجود آورده بودند را به قدرت حاكمیت مهمترین مركز مسلمانان یعنی قبله مسلمین و مكه و مدینه رساندند و منابع مهم نفتی و قدرت اقتصادی از این جهت را كاملا بدست گرفتند بدین وسیله توانستند آن دولت جعلی صهیونیستی را با پول نفت دولت وهابی كه بنام سعودی حاكم شد تامین و حمایت مالی نماید و از طرفی همه جریانات علیه صهیونیست را در نطفه خفه كند با ظاهری اسلام گرایانه اما دشمن سرسخت اسلام و مسلمین و تحت سیطره نقشه های بریتانیا و هم پیمانان آن و دولت ایالات متحده كه بعد از جنگ جهانی دوم بنحو فریبكارانه ای همه ثروتها را مال خود كرده بود و با چاپ دلار و نقض معاهداتی كه با متفقین بسته شده بود توانست به ثروت هنگفتی دست پیدا كند و عملا قدرت جهانی شود با دولت سعودی هم پیمان شد تا دولت جعلی صهیونیست را حفظ كند حتی اگر با كشتار همه مخالفین منجر گردد از طرفی دولت ایالات متحده آمریكا با سرمایه داران یهودی صهیونیستی اداره میشود و تنها با دو حزب سیاسی همه ثروتهای مردم امریكا را خرج تقویت صهیونیست و از بین بردن مخالفان آن میكند این حكایت هم اكنون جهان امروز ماست حال ببینیم برای برهم زدن صلح و امنیت چگونه دشمنی خود را بر علیه بشریت تا هم اكنون عملی كرده اند امروز دولت سعودی با تامین  انسانی و مالی گروهكهایی را در افغانستان و پاكستان و عراق و سوریه بوجود آورده است تا با تفكر بظاهر اسلامی اما افراطی گری و جعلی و خشن و دور از احكام شرعی اسلام با كشتار و خونریزی منطقه را به نا امنی تبدیل كرده اند چه كسانی این گروهك ها را تجهیز و مسلح كرده است ؟ ایالات متحده آمریكا و بریتانیا و فرانسه و آلمان و هم پیمانانشان ... طالبان را چه كسی مسلح كرد ؟ امریكا .. چه كسی حمایت مالی نمود ؟ سعودی ... چه كسی به بهانه مبارزه با طالبان به افغانستان وارد شد و پایگاه زد ؟ آمریكا .... داعش را چه كسی بوجود آورد ؟ آمریكا و اروپا با نقشه ای بنام لانه زنبور !!!!... چه كسی تامین مالی نمود ؟ سعودی .... اكنون چه كسانی ادعای مقابله با داعش را دارند ؟ خود آمریكا و سعودی و اروپا !!!؟؟؟ عجب فكاهی درد ناكی ... میلیونها انسان بی دفاع آواره و سربریده شدند و توسط داعش بخاك و خون كشیده شدند .... در عراق و سوریه كه بیش از دو سوم خاك آن در دست این گروهك امریكایی صهیونیستی سعودی ست .... دشمن بشریت را بهتر بشناسیم ... هم اكنون نیز با ایجاد گروهكهای دیگری در اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی دولت ایالات متحده امریكا با هم پیمانانش بدنبال فتنه ها و كشتارها و ناامنی های جدیدی در بین مردم بیگناه جهان هستند و از طرفی خود را سردمدار مبارزه با تروریست معرفی میكنند همانگونه كه خود تنها استفاده كننده از بمب اتمی ست اما خود را سردمدار مبارزه با سلاح اتمی معرفی میكند ..!!؟؟ جهل جهانی تا به كی ؟ آیا وقت آن نرسیده كه دشمن انسانیت و نوع بشر و دشمن صلح و امنیت جهان را بهتر بشناسیم ؟ بریتانیا و امریكا و سعودی و دولت جعلی صهیونیستی بارها ثابت كرده اند كه دشمن صلح و امنیت بلكه دشمن حیات بشری جهان هستندنوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اوصاف ظاهری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر چه در درجه بالایی از اهمیت قرار ندارد ( شناخت ظاهری برای ما معرفت حقیقی به دنبال نمی‌آورد) ولی می‌تواند در جهت رسوا كردن مدعیان دروغین، رد مهدویت نوعی و اثبات مهدویت شخصی و یا رد مهدویت ذهنی و اثبات عینی آن، تأثیرگذار باشد. لذا به طور اجمال به چند صفت آن حضرت اشاره می‌شود:

1.‌ شباهت به رسول‌الله صلی الله علیه و آله: «اشبه‌الناس رسول‌الله صلی الله علیه و آله خلقاً و خلقاً.» 1
2. زیبایی ویژه جمال آن حضرت: در این باره تعابیری مانند «شابّ حسن الوجه»؛ 2 «شاب من احسن الناس وجها و اطبیهم رائحةً» 3 و «لم أر وجهاً احسن من وجه4و طاووس اهل الجنه» 5 وجود دارد.
3.‌ سن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بین سی تا چهل سالگی می‌نمایاند.
«شیخ السنّ شابّ المنظر حتی الناظر الیه لیحسبه ابن اربعین سنة او دونها و انّ من علاماته ان لا یهرم بمرور الایام و اللیالی حتّی یاتیه اَجَلُه.»6

4.‌ قامت رعنایی دارند: «لا بالطویل الشامخ و لا بالقصیر الاصق ممدود الاقامه»7 و یا دارد «لم أرقط فی... اعتدال قامته.» 8
5. ‌بسیار نورانی است: «كأنّ فی وجهه الكوكب الدری فی اللون»؛ 9«ابیض مشرب حمرة»؛ 10«بوجهه سمرة.» 11
اوصاف و ویژگی‌های كلی موعود اسلام در نگاه عامه و خاصه
تمامی فرق كلامی مسلمانان با وجود اختلاف نظر در پاره‌ای از مسائل فرعی و جنبی، در اصل اعتقاد به مهدویّت متفق‌القول‌اند. آنها ظهور فردی را از عترت و دودمان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله در آخرالزمان، بشارت داده‌اند و در این میان سنت نقش اصلی و ویژه بر عهده دارد. زیرا موارد اظهار نظر عقل محدود است، اگرچه برخی فرق كلامی عامه، كلمة عقلی را برنتابیدند. از طرفی قرآن كریم به عنوان قانون اساسی اسلام (همان‌طور كه اشاره شد) بیشتر به كلیات و برنامه‌های هدایتی پرداخته و بیان جزئیات را به سنت واگذار كرده است. زیرا مسئولیت تبیین آموزه‌های دینی از رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله است. به علاوه فهم دقیق و عالی معارف وحیانی (قرآن) احتیاج به بیان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و ائمة معصوم علیهم السلام دارد؛ لذا فهم كامل معارف مهدوی بدون رجوع به منابع اصلی اسلام، به خصوص سنت نبوی و علوی، امكان ندارد. لذا در این زمینه به كلیات روایات مهدوی در نگاه عامه و خاصه می‌پردازیم:

پاورقی
1. صدوق، كمال الدین، ج2، ص‌408، یا مترجم، ج2، ص‌118. 
2. طوسی، الغیبه، ص‌269. 
3. همان، ص‌271.
4. طبری، دلائل الامامه، ص‌270.
5. فردوس، الاخبار، ج4، حدیث 6941، ص‌497، (به نقل از امام مهدی عند اهل السنه ص‌78).
6. صدوق، كمال الدین، ج1، ص‌316، مترجم ج 1، ص‌582.
7. همان، ج2،‌ص 468، مترجم ج2، ص‌212. 
8. طوسی، الغیبة، ص255.
9. لوائح الانوار البهیة، ج2، (از نعیم، نقل از الامام المهدی عند اهل السنة، ص‌442). 
10. صدوق، كمال الدین، ج2، ص‌653، مترجم ج 2، ص‌560(ابیض اللون شرب بالمحره).
11. صدوق، كمال الدین، ج2، ص‌475، مترجم ج2، ص‌224.

نكته اول

نكته اول
با وجود حجم گسترده روایات ـ كه به چند هزار روایت می‌رسد. 
1ـ و كثرت منابع روایی مهدوی، ناچاریم روایات را به چهار گروه تقسیم كنیم:
الف) روایات تفسیری: روایاتی كه در ذیل آیات قرآن كریم نقل شده و آیه را بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تطبیق كرده است (خواه روایت از عامه باشد یا خاصه).
ب) روایات اخباری: روایاتی كه از آینده خبر می‌دهد، مانند: نوع غیبت، جهان قبل از ظهور، علایم ظهور، بشارت‌های ظهور، اوصاف ظاهری امام، سیرة حضرت، اوصاف یاران حضرت، جریان قیام و سیمای دوران حكومت. 
ج) روایات تبیینی: روایاتی كه بیان كنندة علل غیبت و اهمیت انتظار، وظایف منتظران، حكمِ بردن نام امام و حكم تعیین وقت ظهور است. 
د) روایات تاریخی: روایاتی كه ولادت امام، نسب امام و معجزات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را نقل می‌كند. 
نكته دوم
در نگاه عامه و خاصه بسیاری از روایات مهدوی، هم صحیح هستند و هم متواتر 2
 و این از لا به لای آثار فریقین گویاست: 
احادیث وارده در سنت نبوی صلی الله علیه و آله به حدی است كه تواتر معنوی دارد؛3
به طوری که (شهید صدر می‌گوید: من حدود 400 روایت را از پیامبر بدون تكرار از عامه شمارش كردم) و هیچ جایی برای انكار منكرین و یا شك شاكین نمی‌گذارد و با توجه به تواتر روایات مهدوی، احتیاج به بحث سندی و تصحیح روایات نیست. به طور كلی می‌توانیم روایات نبوی را به سه قسم كنیم: 
الف) دسته اول: احادیثی كه هم از حیث سند و هم از حیث دلالت روشن هستند و هیچ‌گونه ابهامی از این حیث ندارند. این مطلبی است كه اكثر علمایی كه در حدیث مطالعه كردند به این مسئله تصریح كردند؛ مثل حاكم نیشابوری، 
4) ترمذی، 5 بیهقی، 6 ابن اثیر، 7 قرطبی مالكی، 8ناصر الدین البانی 9
ب) دسته دوم: روایاتی كه از حیث سند صحیح نیستند، یعنی ضعف سندی دارند، ولی از حیث دلالت روشن است. این روایات را هم می‌توانیم اخذ نمایم. زیرا ضعف‌شان به واسطه روایات طایفه اول جبران می‌شود. به این دسته روایات، اگر نگوییم اجماع بر عمل به آن وجود دارد، لااقل مشهور به آن عمل كردند.
ج) دسته سوم: روایاتی كه در آنها هم روایات صحیح است و هم روایات ضعیف، و لكن مضامین این روایات با روایات متواتر سابق و تضاد دارد. در این‌جا اگر امكان تاویل است باید تاویل ببریم و اگر نیست باید این دسته روایات را كنار گذاشت؛ نظیر روایاتی كه اسم امام را احمد ذكر كردند و یا اسم پدرش را عبدالله فرض كرده یا این‌كه امام را از نسل امام حسن علیه السلام می‌داند. اینها احادیث شاذی هستند كه مشهور از آنها اعراض می‌كنند. 10
پاورقی
1. كتاب ارزشمند منتخب الاثر از 157 كتاب منابع شیعی و سنی، حدود 6036 روایت نقل كرده كه در حدود 60 منبع از آن متعلق به اهل سنت و بقیه از آن تشیع است. در خود منتخب الاثر در حدود 922 حدیث جمع آوری شد، شهید صدر در كتاب «بحث حول المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف‌» باز به این كثرت روایت تصریح دارند. صص 62- 63. 
2. علامه حسن زاده آملی در زمینه تواتر می‌فرماید: این اخبار به حد تواتر رسیده‌اند حتی شیخ حافظ ابو عبدالله محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی (متوفای 658 ه‍ ق) صاحب كتاب كفایة المطالب، كتابی را بر بیست و پنج باب تالیف كرده است احادیث این كتاب همگی از طریق علمای اهل سنت و راویان آنها نقل شده است و از احادیث شیعه بطور كلی عاری می‌باشد. (علامه حسن زاده آملی، امامت، انتشارات قیام، چاپ اول، 1376 ص‌238،). 
3. صدر، سید محمد باقر، بحث حول المهدی، ص‌62- 63. 
4. مستدرك، ج4، احادیث (558، 552، 465، 429).
5. سنن، ج 4، ص‌505، احادیث (2233، 2232، 2231، 2230).
6. الاعتقاد و الهدایة، ص‌127. 
7. النهایه، ج5، ص‌254. 
8. التذكرة، ص‌704. 
9. بحث حول المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص‌64. 
10. صدر، سید صدر الدین، المهدی، ص‌18 (به نقل از علی ربانی گلپایگانی، مقاله الامام الثانی عشر المهدی المنتظر، ص2).

نكته سوم

نكته سوم

احادیثی كه اصول ویژگی‌های مشترک عامه و همة علمای خاصه را بیان می‌كنند كه عبارتند از: 
اصل قضیه مهدویت 
1 وجوب اعتقاد به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (2) ؛ فراگیر بودن دعوت و جهانی بودن آن 3؛ نزول عیسی و اقتداء به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 4 ؛ خسف بیدا (5) ؛ اتفاق بر لقب مهدی عج 6 ؛ امداد الهی 7 طلوع خورشید از مغرب(8)؛ مهدی از فرزندان فاطمه علیها السلام(9) ؛ مشخصات ظاهری امام 10 ؛ ‌فراوانی نعمت در زمان امام (11)؛ عدالت فراگیر 12؛ هم نام پیامبر بودن ـ اگر چه در برخی زمینه با یكدیگر اختلاف نظر دارند ـ 13بیعت بین ركن و مقام14؛

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عربستان در بسیاری از حوادث و ناآرامی‌های منطقه از جمله عراق و سوریه دست دارد از آنجایی که عربستان در عراق و سوریه خود را بازنده دید، اکنون نمی‌تواند شاهد تحولاتی باشد که به نفعش نیست و پر واضح است که این کشور پذیرای یمن که از عربستان حرف شنوی ندارد، نیست، چرا که خود را داعیه دار جهان عرب می‌داند.عربستان کشوری غیر دموکراتیک و وابسته به غرب است که از بدو تشکیل، مردم هیچ نقشی در آن نداشتند و از آنجایی که این کشور خود را وابسته به حمایت‌های غرب می‌داند و درآمدهای سرشاری از فروش نفت دارد، تحمل چنین اتفاقاتی را در کنار مرز‌های کشور خود ندارد.حمله به یمن خلاف قوانین و قواعد بین‌المللی است و هیچ کشوری حتی اگر تمام دنیا را با خود همراه کند، نمی‌تواند تجاوز و عملیات نظامی خود به یمن را توجیه کندموازی با مساله هسته‌ای ایران و 5+1، عربستان به دنبال جلوگیری از گسترش ایران در منطقه و  صدمه‌زدن به منافع کشورمان است. در هفته‌های گذشته، "ملک سلمان"  پادشاه عربستان، میزبان "اردوغان" رئیس جمهور ترکیه،"السیسی" رئیس جمهور مصر،"ملک عبدالله دوم" پادشاه اردن و "نواز شریف" نخست وزیر پاکستان بوده و اکثر کارشناسان معتقدند، محور اصلی این دیدارها، نحوه برخورد با گسترش قدرت ایران در منطقه و شکل‌گیری ائتلافی به اصطلاح ضد ایرانی هست.عربستان، کشورهای ترکیه، مصر، اردن و پاکستان را دور و بر خودش جمع کرده تا به ایران ضربه بزند یا جلوی نفوذ ایران را بگیرد، این پکیج را عربستان برای حل مشکلات خودش گرد آورده که خوب حق دارد برای مصالحش هر سیاستی بخواهد اتخاذ کند.نتانیاهو با توجه به انتخابات پارلمانی رژیم‌صهیونیستی، سنگ اندازی‌های خود در رابطه با مذاکرات را با هیاهو انجام می‌داد و عربستان با دیپلماسی خاموش و بی سر و صدا به مانع‌تراشی‌ها ادامه داده و گفته می‌شود،  فشارها و جنجال‌های عربستان دلیل تعویق مذاکرات ایران و5+1 در طول ماه‌های گذشته بوده است.قدرت ایران در منطقه قطعا برای کسانی که در چارچوب سیاست‌های آمریکا حرکت می‌کنند، چالش زا می‌باشد. ما یک کشور انقلابی و ضد اسرائیلی هستیم و حرکت‌های ما بخودی خود باعث بیداری و تحریک ملت‌ها می‌شود. این مسئله را برخی کشورها دوست ندارند. غرب هم  مجبور شده با ما مسائلش را به جائی برساند، زیرا هرچه توطئه کرده به در بسته خورده و خودشان ضرر کرده اند. این پیروزی ما و ناراحتی متحدان آمریکاست. طبیعی هم است چون آنها هم باید با ایران کنار بیایند. خودشان می‌دانند ما ضربه‌ای به آنها نمی‌زنیم.  سیاست خارجی ما سیاست جنگ و دعوا و ضربه به همسایگان و کشورهای  اسلامی و عربی نیست. سیاست خفه کردن اسرائیل را دنبال می‌کنیم. اسرائیل هم برخی طرفها را تحریک می‌کند تا ما را دچار مشکل کند. اگر دوستان عرب و همسایه ما متوجه توطئه اسرائیل باشند آن‌گاه ایران را بیشتر درک خواهند کرد. اگر ریشه اسرائیل خشکانده شود بخودی خود روابط ما با همسایگان خوب می‌شود.ولی اسرائیل هنوز به‌واسطه حمایت‌های آمریکا نفس می‌کشد و توطئه می‌کند. ما کار هسته‌ای را پیش می‌بریم و از پرونده ضد اسرائیلی هم یک قدم عقب ننشسته‌ایم. این موضوع مهمی برای ما و چیز خطرناکی برای اسرائیل است. وقتی قدرت ایران رسما در منطقه توسط آمریکا به‌رسمیت شناخته شود، بقیه کشورها هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند و باید مثل آمریکا این قدرت را بپذیرند. البته قدرت ما برای ضربه به کشورهای همسایه نیست، صرفا برای جلوگیری از مداخلات بی‌ثبات ساز خارجی و پایانی بر توطئه‌های اسرائیل است. قدرت و تکنولوژی ما برای ملت ها و دولت‌های عربی و اسلامی است، زیرا ما می‌توانیم وحدت امت اسلامی را دنبال کنیم.وصول توافق هسته‌ای به‌معنای پایان ائتلاف های ضد ایرانی هم خواهد بود. البته نه به این‌دلیل که آمریکا حسن نیت دارد یا می‌خواهد که ائتلاف‌های ضد ایرانی تمام شود. نه به این‌دلیل که آمریکا و متحدانش توان هزینه کردن در مقابل قدرت ایران را دیگر ندارند.  زمانی که ما سیم خاردار در جنگ نداشتیم، توانستیم جلوی حامیان صدام بایستیم، اینک ما یک قدرت بزرگ منطقه‌ای هستیم که کسی توان مقابله با ما را نخواهد داشت و لذا کشورهای منطقه‌ای ، باید در یک چارچوب و سیاست برد – برد با ایران کار کنند. ما هم، پیرو چنین سیاستی هستیم و بدنبال بازی با حاصل جمع صفر نیستیم.  به کشورهای منطقه حق می‌دهیم که مصالح خود را دنبال کنند ولی آنها هم باید منافع ما را محترم بشمارند.به ترکیه حق می‌دهیم که سیاست‌های منطقه ای خود را دنبال کند ولی به این کشور گفته‌ایم کاری نکند که به نفع اسرائیل تمام شود. به اردن توصیه کرده ایم که مراقب رفتارش در عراق و سوریه باشد، زیرا در نهایت داعش، اردنی‌ها را در امان ذبح خواهد کرد.  در منطقه صرفا ما استقلال داریم و کار خودمان را می کنیم و یکی ازکارهای ما هم توافق با غرب است. آنهابه ما مطمئن هستند.غربی‌ها، فتوای حضرت آقا درخصوص حرمت سلاح هسته ای و تولید آن را می دانند. آن‌ها معنای فتوا را بعد از فتوای آیت الله سیستانی علیه داعش هم بیشتر درک کردند. از ما خاطر جمع هستند. دوستانشان هم در منطقه بدون اجازه آمریکائی ها آب نمی خورند و لذا می‌ماند اسرائیل. اسرائیل هم زیر چتر امنیتی آمریکا قرار دارد و اقدام  سنگینی را مرتکب نمی‌شود. لذا در دوران اوباما، آمریکائی‌ها می‌خواهند در همین سطح کار را دنبال کنند و اقدامات سنگینی را شاهد نباشند. معلوم نیست این روند در زمان جمهوری خواهان تداوم یابد. چون آنها صاحبان کارخانجات نظامی و تسلیحاتی هستند و از جنگ بدشان نمی آید که منافعی برایشان دارد. این جنگ لزوما بمعنای جنگ با ایران نیست، بلکه ایجاد فتنه و آتش بازی در منطقه است که ابزار آن هم تروریست های داعش و النصره و... هستند.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسم‌الله الرحمن الرحیم اذامات العالم ثلم فی‌الاسلام ثلمة لا یسدها شیء روح پاک عالم مجاهد، فقیه فرزانه و مربی بزرگ اخلاق، حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در آستانه ماه شهادت و حماسه حسینی به لقاءالله شتافت و در جوار رحمت حضرت حق مأوا گزید و دل‌های دوستدار ارادتمندانش را که شیفته خلق و خوی الهی او بودند به سوگ نشاند.ایشان نمونه یک عالم انقلابی بود که دردمندانه به مسائل اسلام و مسلمین توجه داشت و با همه وجود در راه انقلاب تلاش می‌کرد و همیشه در صراط مستقیم انقلاب که‌‌ همان طریق ولایت فقیه است، گام برمی‌داشت.یکی از ویژگی‌های این عالم انقلابی دقت نظر او در مسیر درست انقلاب بود، ایشان هیچ‌گاه چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دچار افراط و تفریط نشدند و جو سیاسی بر ایشان غلبه نکرد.ایشان قبل از انقلاب یکی از عناصر پیشتاز در روحانیت بود و در صحنه‌های مختلف مبارزه با رژیم شاه حضور جدی داشت. مسجد جلیلی را پایگاه مبارزه با رژیم دیکتاتوری نمود و از شخصیت‌های برجسته‌ای بود که به موقع انحراف منافقین را تشخیص داد و موضع‌گیری کرد و هیچ تحت تاثیر شرایط اجتماعی_ سیاسی آن دوره قرار نگرفت. در آستانه پیروزی انقلاب با دستور امام (ره) به عضویت شورای انقلاب درآمد و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب با مشورت شهید مطهری کمیته‌های انقلاب اسلامی را در جهت حفاظت از انقلاب در مساجد کشور ایجاد کرد که مقر اصلی آن در مکان مجلس بود.در حوادث پرفراز و نشیب اوایل انقلاب با احساس وظیفه اسلامی و با دورنگری عمل می‌کرد. حتی در شرایطی که پس از پیروزی انقلاب جو سیاسی کشور به سمت دولتی کردن همه چیز حتی مدارس بود، ایشان در مقابل این جو ایستادگی کرد که کار‌ها در نظام اسلامی به دست مردم قرار گیرد و از این جهت‌ گاه با دوستان دیرین خود اختلاف پیدا می‌کرد. شخصیت مستقلی بود که جو بر او مستولی نمی‌شد. شاید این دقت نظر و استقلال رای مربوط به تحصیلات و اساتید ایشان می‌شد. ایشان شاگرد علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) بودند. مدرسه فکری که از این سه گانه حوزه حاصل شد غالبا انسانهای برگزیده و فرهیخته‌ای گردیدند که در جریان‌های فرهنگی و سیاسی معاصر بودند. گرچه از جهاتی خود این بزرگواران با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، اما تفکری که‌زاده تعلیمات این سه گانه حوزه شد، بسیار پرمغز و قوی و تاثیرگذار در فضای اندیشگی معاصر است. شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله جوادی، امام موسی صدر و بسیاری از اعضای جامعه مدرسین و فضلای امروز حوزه در این قلمرو فکری قرار می‌گیرند.از خصوصیات اصلی این مکتب فکری دقت نظر در فهم مسیر و اخلاص و اخلاق گرایی و توجه به مسائل اصلی از نظر سیاسی و اجتماعی است و این سه رکن در آیت الله مهدوی کنی در طول عمر باثمرشان دیده می‌شد. همیشه درس اخلاقشان به راه بود، قبل از انقلاب و چه بعد از آن. علاقمندان به روحانیت اسلامی چه در مسجد جلیلی و چه در دانشگاه امام صادق (ع) از ارشادات ایشان بهره می‌جستند. کمتر جلسه‌ای بود که مجلس ذکر نبوده باشد.در سخت‌ترین شرایط سیاسی، اجتماعی قوام تفکر اخلاقی ایشان، متانت و اصالت نظر، امیدواری در تصمیمات و حرکت آینده ایجاد می‌نمود، به همین جهت جلسات ایشان همیشه بصیرت سیاسی، دینی و اخلاقی به نحو توام دربرداشت.یکی از یادگارهای فکری ایشان تاکید او بر استقلال روحانیت و سازمان یافتگی روحانیت بود. ایشان به همراه شهید مطهری و بزرگواران دیگر قبل از پیروزی انقلاب ساختار روحانیت مبارز تهران را طراحی کردند و قصد اصلی ایجاد سازمانی برای کلیت روحانیت بود، اما اصالت این سازمان را در عدم وابستگی به جریان‌های سیاسی و داشتن استقلال می‌دانستند و بر این وجه استقلال بسیار تاکید داشتند.ایشان مخصوصا مخالف دخالت دولت در امور روحانیت بودند و این نگاه بسیار درست و ارزشمندی است و‌‌ همان دغدغه‌ای است که مرحوم شهید مطهری هم داشتند که علت رشادت روحانیت و پیشتازی آنان در مسائل سیاسی اجتماعی را در استقلال روحانیت از دولت از هر جهت می‌دانستند.ایشان تدابیر ارزشمندی داشته و با متانت رفتار می کردند. آیت الله مهدوی کنی با توجه به مسائل روز کشور از بعضی جریانات سیاسی ناراحت می شدند و دوست نداشتند بعضی مسائل به خصوص جریان فتنه پیش می آمد.در جریان فتنه افرادی بودند که اغفال شده بودند ایشان ناراحت و بسیار دل نگران بودند که چرا این افراد مقابل نظام قرار گرفته اند. ایشان با قاطعیت و محبوبیت بسیار زیاد انتخاب شده و در این مدت تدابیر و اندیشه های بسیار خوبی داشتند. این انسان بزرگ و پرهیزگار، همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شد و همه‌ی وزن وزین خود را در همه‌ی حوادث این سالها در کفه‌ی حق و حقیقت نهاد.این عالم بزرگوار از جمله‌ی نخستین مبارزان راه دشوار انقلاب و از چهره‌های اثرگذار و یاران صمیمی نظام جمهوری اسلامی و از وفاداران غیور و صادق امام بزرگوار بود و در همه‌ی عرصه‌های مهم کشور در دوران انقلاب شجاعانه و با صراحت تمام نقش‌آفرینی کرد. از عضویت در شورای انقلاب و سپس تشکیل کمیته‌های انقلاب در آغاز تأسیس نظام اسلامی تا تصدی وزارت کشور و سپس قبول نخست وزیری در یکی از سخت‌ترین دوران‌های جمهوری اسلامی، و تا ورود در عرصه‌ی تولید علم و تربیت جوانان صالح و تأسیس دانشگاه امام صادق(ع) و تا امامت جمعه تهران و سرانجام ریاست مجلس خبرگان، همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه‌های جناحی و قبیله‌ئی را به حیطه‌ی فعالیتهای گسترده و اثرگذار خود راه نداد. این انسان بزرگ و پرهیزگار، همه‌ی وزن وزین خود را در همه‌ی حوادث این دهها سال در کفه‌ی حق و حقیقت نهاد و در دفاع از راه و سیره‌ی انقلاب و نظام، کوتاهی نورزید. خدمات ایشان در شورای انقلاب و سپس حضور در رأس وزارتخانه‌های کابینه‌های مختلف، در کنار تأسیس و هدایت جامعه روحانیت مبارز، همچنین تولیت دانشگاه امام صادق(ع) و در سال‌های اخیر ریاست مجلس خبرگان رهبری سرچشمه خیر و برکت برای نظام جمهوری اسلامی بود. ایشان یکی از یاران صدیق انقلاب و حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بودندآیت‌الله مهدوی کنی یکی از ارکان نظام محسوب می‌شد و پیوسته در فکر انقلاب، نظام و تبعیت از امام(ره) و رهبری بود.حضرت آیت الله مهدوی کنی درتمام دوران پیروزی انقلاب و پس از آن در دوران تثبیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی‌ایران همواره با اخلاص و مجاهدت خود و نیز با روشن بینی و انصاف یار و یاور امام راحل و تمامی‌خدمتگزاران انقلاب اسلامی‌بوده است. ثبات قدم و التزام عملی به مبانی انقلاب و پیگیری مجدانه در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی‌از بارزترین وجوه شخصیت بزرگ و متعالی ایشان بود. آیت الله مهدوی کنی هیچگاه دین و آرمان‌های دینی خود را به زخارف دنیا،مقام‌ها و جایگاه‌های فانی آلوده نکرد. برای ایشان خدمت در راستای منافع نظام و مردم اصل تغییر ناپذیری بود که تا آخرین لحظات حیات پربرکت خود گامی از آن عقب ننشست‌الله محمدرضا مهدوی کنی طی سالیان عمر پربرکت‌شان هماره به صبر و سعه صدر شهره بودند و همه دوستداران انقلاب، ایشان را متخلق به اخلاق اسلامی می‌دانستند، چنان که مقام رفیع ایشان در میان بزرگان و در هر موقعیتی پذیرفته بود. به یقین فقدان چنین شخصیت بزرگواری که از یاران دیرین امام راحل و ارکان تشکیل نظام اسلامی بوده و در این راه مشقات و رنج‌های فراوانی را تحمل کردند، به سادگی جبران نخواهد شد.شخصیت بارز علمی و اخلاقی این عالم وارسته که از شاگردان برجسته حضرت امام خمینی(ره) بود وی را قبل از پیروزی انقلاب در شمار ارکان مبارزه علیه نظام سلطه ستم شاهی قرار داده بود و پس از پیروزی از جمله محورهای عرصه مختلف سیاسی، انقلابی و فرهنگی نظام مقدس و سرافراز جمهوری اسلامی بود.نقش اخلاقی و حرکت واقع بینانه این فقیه روشن ضمیر، در مقام دبیر جامعه روحانیت مبارز و ریاست دانشگاه امام صادق(ع) و مدرسه علمیه مروی تهران و ریاست خبرگان رهبری در صیانت از آرمان های مقدس حضرت امام خمینی(ره) و دفاع از ارزش های والای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی، الگوی مؤثر و تمام نشدنی برای همه عالمان متعهد و بصیر است.آیت الله مهدوی کنی روحانیون را به سمت انقلاب بسیج و مردم را به همراهی با انقلاب تشویق کردند.حضرت امام خمینی (ره) به آیت الله مهدوی کنی اعتماد داشتند و از همین رو مسئولیت کمیته‌های انقلاب اسلامی را به ایشان واگذار کردند.آیت‌الله مهدوی‌کنی از حیث احساس مسئولیتی که داشتند وارد مجلس خبرگان رهبری شدند.ایشان مبنای نظام را ولایت فقیه می‌دانستند.در تاریخ 14خرداد امسال با وجود کسالت در سالگرد امام خمینی (ره) حضور داشتند و نشان دادند که در اوج کهولت سن هم روحیه مبارز و مجاهدی دارند.ایشان توانستند اعتماد مردم تهران را هم در مجلس خبرگان رهبری کسب نمایند.حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)عمر پربرکت خویش را  در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ، اعتلای دانش و تربیت دانشوران فرهیخته سپری کرد و اندیشه زلال و مجاهدات مستمرشان در تاریخ بصیرت و دانایی، جاری بوده و صفا، پاکی، ساده زیستی و خدمت بدون چشم داشت از ویژگیهای مبرهن و بارز این انسان ساعی، صادق و سخت کوش محسوب می شود.این عالم ربانی در طول حیات طیبه خویش در تمام عرصه ها بی هیچ شائبه ای و به دور از هرگونه تعلقات فانی دنیا کوشید و با حمایت های همه جانبه به ویژه حمایت های مالی ،خدمات خالصانه و خداخواهانه ای در حوزه و دانشگاه از خویش به یادگار گذاشت.تلاش در تأسیس و راه اندازی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) که نقشی مؤثر در رشد علمی کشور داشته است، از لوح ضمیر مشتاقان دانش و پژوهش محو نخواهد شد.آیت‌الله مهدوی‌کنی از شخصیت‌های معیار در انقلاب هستند. وی آنقدر شخصیت والایی داشتند که می‌توان مواضع خودمان را با وی بسنجیم و مسیر و راه خود را با وی پیدا کنیم زیرا آیت‌الله مهدوی کنی فردی با فضیلت، باتقوا و با دانش بود. ایشان با معرفت بالایی که داشتند هیچ‌ وقت از مسیر ولایت پذیری جدا نشدند و همیشه پشتیبان و همراه ولی خود بودند. از ایشان هیچ وقت زاویه و انحرافی در رابطه با ولایت دیده نشد و همیشه حامی اصلی ولایت بودند.اخلاص و پاکی که در وجود ایشان بود سبب می‌شد که مواضع ایشان همیشه منطبق با مواضع ولایت باشد که به همین دلیل است که هیچ زمان  از ایشان زاویه و انحرافی دیده نشده است. از امام راحل شنیده شده که ایشان تا آخر مسیر کنار انقلاب خواهد ماند که این موضوع برای ما اثبات شده است.در اولین انتخابات نظام جمهوری اسلامی که مسئله منافقین و اغتشاشات کردستان بوجود آمده بود، آیت‌الله مهدوی کنی در سمت وزارت کشور، یک مدیریت صحیح را اعمال کردند.آیت‌الله مهدوی کنی یک شخصیت اسوه و تاثیرگذار بودند و در هر سمت و مسئولیتی، فکر بسیار موثری داشتند.این عالم فرزانه در وحدت آفرینی ملی به خصوص در ایام انتخابات ریاست جمهوری نقش موثری ایفا کرد.آیت‌الله مهدوی کنی از آغاز نهضت امام خمینی(ره) همراه و یاور انقلاب اسلامی بود و تا انتهای عمر شریفش بر سر آرمان‌های نظام ایستادگی کرد.این عالم روشن ضمیر برای تحقق اهداف عالی نظام در سمت‌های کلیدی نقش‌های ویژه‌ای ایفا کرد  شخصیتی که از روزهای اولیه شروع حرکت انقلابی مردم ایران همواره در خط اصیل انقلاب و حمایت از اصول و ارزش‌های آن، عمر با برکت خود را صرف کردند و تا آخرین لحظات حیاتشان در این مسیر ثابت قدم ماندند. در برهه های حساس نیز همچون مصلحی دلسوز و پدری مهربان همگان را به وحدت حول محور ولایت فرا می‌خواندند و به شبهات و سوالات مردم به ویژه نسل جوان پاسخ می‌گفتند.ایشان با تربیت نیروهای جوان انقلابی در سنگر دانشگاه نیز بر تقویت جبهه فکری انقلاب اسلامی خدمات شایانی ارائه کردند و رسالت عمارگونه خود را به درستی ایفا کردند و در میدان عمل نیز همچون مالک اشتر و با اراده، عزم رسیدن به جامعه مطلوب را داشته‌اند. قاطعیت در مقابل دشمن و زجرکشیدن‌ها در ایام مبارزات، از شاخصه‌های بارز آیت‌الله مهدوی کنی بود و ایشان سوابق بسیار درخشانی را در کارنامه خود دارند.آیت‌الله مهدوی کنی از نظر اخلاق نمونه و الگو بودند.  ایشان تربیت‏ یافته‌ی مکتب‏ علمی و تربیتی بزرگانی چون آیت‏‌الله‏ حاج‏ شیخ علی‏‌اکبر برهان(ره)، آیت‏‌الله‏ العظمی‏ بروجردی(ره)، آیت‌الله محقق داماد(ره)، علامه طباطبایی (ره) و مراد محبوبش حضرت امام خمینی(ره) و رادمردی بود که علم و اندیشه را به زیور عمل صالح و اخلاق الهی آراست و زندگی پربرکتش سرشار از مجاهدت‌های علمی، فرهنگی و انقلابی و سراسر عمرش آکنده از خدمت به اسلام و مردم مسلمان، به‌ویژه حوزویان و دانشگاهیان بود. دانشمند قدر ناشناخته‌ای که ثمره‌ی شیرین علم و معرفتش، تواضع و فروتنی بود و نتیجه‌ی سال‌ها مجاهدت فرهنگی و تربیتی او، رشد و بالندگی هزاران انسان فرهیخته، مومن و خدمتگزار در حوزه، دانشگاه و جامعه اسلامی است.آیت‌الله مهدوی‌کنی، از پیشتازان نهضت امام خمینی و شخصیت‌های تراز اول انقلاب و نظام اسلامی بود. او دلبسته و مرید پیر جماران و مورد اعتماد خاص آن عبد صالح خدا بود و در راه منویات امام عزیز، چون سرداری همیشه در صحنه در همه‌ی میدان‌های آزمون و امتحان حاضر بود و هرجا که مسئولیتی بر زمین می‌ماند، آن ‌را بر عهده می‌گرفت و به انجام می‌رساند.آن بزرگ‌مرد، چراغ درخشان حوزه‌ی علمیه‌ی تهران و مصباح تابناک روحانیت ام‌القرای جهان اسلام بود و شمع وجودش برای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی طلاب و فضلا می‌سوخت.آن فقیه روشن ضمیر، در کنار انجام وظایف خطیر انقلابی و اجرایی در بالاترین سطوح آن با روشن‌بینی خاص خود به تأسیس دانشگاه امام صادق(ع) همت گمارد و از این رهگذر به توفیق کم نظیری در تربیت فرهیختگان و مدیران و عناصر مومن و انقلابی دست یافت.وجود آن عالم خدمتگزار در هنگامه‌ی بروز حوادث فتنه‌گون و در آوردگاه‌های پر خطر انقلاب اسلامی و در گردنه‏‌های نفس‌گیر حرکت نظام اسلامی، ذخیره‌ای الهی بود و نعمتی مغتنم، که نگاه‌ها را روشن می‌ساخت و به دل‌ها آرامش می‌داد.حمایت خالصانه و بی شائبه‌اش از جایگاه منیع ولایت فقیه و مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در مسئولیت خطیر ریاست مجلس خبرگان رهبری، الگویی روشن از بصیرت الهی و انقلابی را برای همگان به یادگار گذارد و سعه‌ی صدر، روی گشاده، شکیبایی و مدارای کریمانه‌اش در حوادث و وقایع سیاسی، از ایشان شخصیتی محبوب و مقبول همه‌ی دوستداران انقلاب ساخته بودآن فقیه فرزانه، مسجد را اولین پایگاه تربیت نفوس و تعلیم معارف الهی می‌دانست و از همین رو بود که دوران امامت جماعتش در مسجد جلیلی تهران را از بهترین ادوار عمر با برکتش برمی‌شمرد. او دغدغه‌ی احیاء و عمران معنوی مساجد را داشت و بر همین اندیشه‌ی نورانی بود که با اشاره و حکم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی(دامت برکاته)، به تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد همت گمارد و در ربع قرن گذشته، برای سامان امور مساجد از هیچ کوششی فروگذار نکرد . ایشان همچنین سالها با تدریس معارف ناب اسلامی در مدرسه علمیه مروی و دانشگاه امام صادق (ع) در رشد و اعتلای دینی و اخلاقی طلاب و دانشجویان نقش بسزایی داشتند. آن عالم مجاهد یکی از ارکان بزرگ انقلاب اسلامی بود که در مقاطع مختلف، نقش حسّاس و محوری داشت.خدمات شایسته ایشان به مراکز علمی و مذهبی و رشد و ارتقای فکری جوانان و پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی در خاطره‌ها همیشه باقی خواهد ماند.حضور پر برکت آن مجاهد نستوه در جمع پیشگامان نهضت اسلامی و پیروان صدیق خمینی کبیر تا آخرین روزهای حیات ایشان همچون عاملی وحدت­ بخش و انسجام ­آفرین تداوم یافت و به نمونه­‌ای مثال زدنی در برابر تمامی خدمتگزاران نظام اسلامی جلوه­‌گر شد و نام و یاد آن عالم وارسته را در دفتر نیک­نامان ثبت و ضبط کرد. این روحانی ربانی  مراتب عالی علمی و محاسن و فضائل اخلاقی را با سوابق درخشان مبارزاتی و خدمات گسترده‌ی اجتماعی سیاسی، دانشگاهی حوزوی، توأم ساخته بود. آن عالم عظیم‌الشان از سرمایه‌های بی‌بدیل کشور و انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت و فقدان او در شرایط حاضر، الحق مصداق بارز ثُلمه بر پیکره‌ی اسلام و نظام اسلامی قلمداد می‌شود. تلاش‌ها و مجاهدات خستگی ناپذیر ایشان در بیش از نیم قرن جهاد علمی، سیاسی در حافظه تاریخی ملت قدرشناس ایران جاودان خواهد ماند. هرجا احساس نیاز به حضور بود دریغ نمی‌کرد.   مسئولیت‌های مختلفی اعم از وزارت کشور، کمیته‌های مختلف انقلاب و... را از ابتدای انقلاب به عهده داشت که این بیانگر شخصیت مسئولیت پذیر ایشان بود.  نسبت به مقام معظم رهبری علاقه ویژه‌ای داشت و رهبری هم عنایت و احترام ویژه‌ای برای شخصیت ایشان قائل بودند. تاسیس حوزه‌های علمیه در تهران و اداره دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه امام صادق (ع) خود مظهر حرکت فکری و فرهنگی درحوزه و دانشگاه بود و فارغ‌التحصیلان این دو مرکز علمی نقش تاثیرگذاری در فرهنگ و اداره کشور دارند.  به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز شخصیتی تاثیرگذار داشت و در سالهای اخیر نیز که مسئولیت خبرگان رهبری را به عهده گرفت، ترازی ارزشمند را از خود به نمایش گذاشت.شخصیتا ایشان بدون اغراق بر اعتبار خبرگان می‌افزود،  با مدیریت صحیح خبرگان در مواضع سیاسی به معنای واقعی معتدل عمل می‌کرد.  مجموعه‌های سیاسی کشور با تمام اختلاف نظر‌ها در مورد شخصیت و مواضع ایشان اتفاق نظر داشتند.  حقیقتا باید از این فقدان اظهار تاسف کرد، اما امیدواریم مسیر، حرکت و رفتار ایشان برای همه ما الگوی عمل باشد."العلما باقون مابقی الدهر” عروج روح ملکوتی عالم ربّانی، فقیه بصیر و یار دیرین امام و رهبری حضرت آیت‌الله مهدوی کنی (اعلی اله مقامه) را به ساحت قدسی ولی الله الاعظم (عج) مقام معظم رهبری، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، شاگردان آن عالم ربانی،خاندان مکرّم و بازماندگان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم از طرف همه دوبلاگ نویسان دوستدار ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان مسألت می‌نمایم.

نوع مطلب : عمومی، اخلاق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تشكیل گروهكهای تروریستی توسط دولتهای انگلیس و امریكا و عربستان و حمایت از آنها غیر از اینكه برای اهداف استثماری و استكباری این دولتها ایجاد شده است برای حفظ رژیم جعلی صهیونیستی و تقویت آن و نیز برای معرفی كاملترین دین خداوند یعنی اسلام ناب محمدی (ص) بعنوان دین ناقص و عقب افتاده و وحشی و وحشتناك می باشد همچنانكه در تاریخ شاهد تشكیل این تشكلهای فریبكارانه عقب افتاده بوده ایم همچون وهابیت و بهائیت و سلفی گری و طالبان و تكفیری ها و داعشی ها كه همه و همه مزدورانی هستند فریب خورده كه در انحراف عمیق عقیدتی گرفتار مطامع و نقشه های شوم استكبار جهانی و كفّار ضد بشری دولتهای بریتانیا و ایالات متحده امریكا و نیز سعودیها شده اند كه اكنون برای باصطلاح ازبین بردن داعش اعتلاف كرده اند و قطعا برای یك فریبكاری و هدف دیگر سیاسی این شوی سیاسی را راه انداخته اند و دولتهای عربی را هم به رقص درآورده و دوباره در چاله حیله گری جدیدی انداخته اند كه بزودی معلوم خواهد شد همانگونه كه در تشكیل طالبان و مبارزه با آن شوی سیاسی كثیفی را راه انداخته بودند و جان بیگناهان بسیاری را گرفتند و بسیاری را فریب داده و از هستی ساقط كرده بودند و این قصه تروریست سازی و مبارزه با همان تروریستهای خودشان ساخته ترفندهای تكراری دول بریتانیا و امریكا و عربهای فریبخورده به نفع صهیونیستها و با سرمایه های مسلمین و مردم بیگناه و بودجه مردم بیچاره امریكا همچنان ادامه دارد....نوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1393/05/20 :: نویسنده : fardaad

باری دیگر دست خونین خوناشامان شیطان بزرگ در پاره تن اسلام نمایان شد و خوی بربری گری خود را هویدا كرد تا بیش از پیش مردم دنیا نهایت ظلم و ستمگری حاكم بر جهان را شاهد باشند اما بكدامین گناه زنها و كودكان بی پناه باید در خون خود بغلطند ؟ مگر نه این است كه صهیونیزم جنایت پیشه خود اهل سرزمین نبوده و نیست و صاحبان اصلی فلسطین فلسطینیان هستند و مگر نه اینكه اغلب مردم مسلمانند پس چگونه دول عربی اسلامی سكوت كرده اند تا رابطه شان با شیطان بزرگ آمریكای جنایتكار بهم نخورد؟ اما همین عربهای بی غیرت كه شاهد قتل عام مردم بیدفاع غزه هستند با راه اندازی گروهكهای تروریستی سلفی تكفیری داعشی . خودشان عامل قتل عام مسلمین و ذبح بیگناهانند و این مثلث شوم انگلیس و امریكا و صهیونیزم با حمایت سعودیها و ابوجهل های افراطی پنج ضلعی منحوسی را ظاهر نموده است كه با زیر پا گذاشتن پرچم فلسطین توسط داعش و تهدید خانه خدا توسط داعش و تخریب هزاران مسجد و دهها مرقد مقدس از پیامبران و صحابه پیامبر اسلام و امامزادگان صاحب معجزه و كرامت و قبور مومنین و نبش قبر صحابی پیامبر اسلام  ص و صحابی امیرالمومنین ع  و آشكار شدن هویت سركرده داعش كه جاسوس اسرائیل برای ایجاد تفرقه و جنگ و قتل عام در بین گروههای مسلمان با یكدیگر بوده است و ذبح كودكان در برابر مادران و كشتن بیگناهان بجرم عدم اعتقاد به مذهب جعلی آنها و گردن زدن هزاران نفر بدون اثبات جرم و تنها با حكم جعلی بدون دادگاه و دفاع كه همه نشانه مذهبی غیر از مذهب اسلام و حتی مذاهب كتب آسمانی دارد و تنها نقش پرچم و اسم پرچم بظاهر اسلامی ست و در حقیقت مذهبی ضد اسلامی برای ریشه كردن اساسی اسلام است دیگر شكی باقی نمیماند كه اینها همه از یك كرباس هستند و همه اینها در آبشخور صهیونیزم و امریكا و بریتانیای حیله گر و در پی نقشه تفرقه بینداز و حكومت كن ترفند قدیمی انگلیسی ها و استثمارگران اند و بر طبل تجزیه عراق و بلاد اسلامی میزنند تا بلكه این قطعه ارزشمند نفتخیز مسلمین را قطعه قطعه نموده و بهتر بتوانند چپاول كنند همانند كشورهای خلیج فارس كه همه یك كشور بوده اند و تحت بیرق اسلام بوده ولی حكّام جاهل و وابسطه بریتانیا بی لیاقتی خود را بلایی بر سر امت اسلام قرار دادند و اینك پاره تن اسلام باید اینچنین در خفه خون گرفتن دولتهای وابسطه به دلار امریكا دچار اینهمه مصائب شود اما بزودی زود شاهد سرنگونی وهابیت و اذانب آن خواهیم بود كه البته زمزمه های انتفاظه در نابودی داعش و سلفی گری و وهابیت دست نشانده انگلیس و دولت سعودی و نیز شمارش معكوس در انهدام  و نابودی كامل صهیونیزم و البته متلاشی شدن امریكای جنایتكار شروع شده است كه  با توكل و استقامت و بیداری اسلامی همه آحاد امت اسلام در همه بلاد اسلامی واقع خواهد گردید ان شاءالله تعالیباری دیگر دست خونین خوناشامان شیطان بزرگ در پاره تن اسلام نمایان شد و خوی بربری گری خود را هویدا كرد تا بیش از پیش مردم دنیا نهایت ظلم و ستمگری حاكم بر جهان را شاهد باشند اما بكدامین گناه زنها و كودكان بی پناه باید در خون خود بغلطند ؟ مگر نه این است كه صهیونیزم جنایت پیشه خود اهل سرزمین نبوده و نیست و صاحبان اصلی فلسطین فلسطینیان هستند و مگر نه اینكه اغلب مردم مسلمانند پس چگونه دول عربی اسلامی سكوت كرده اند تا رابطه شان با شیطان بزرگ آمریكای جنایتكار بهم نخورد؟ اما همین عربهای بی غیرت كه شاهد قتل عام مردم بیدفاع غزه هستند با راه اندازی گروهكهای تروریستی سلفی تكفیری داعشی . خودشان عامل قتل عام مسلمین و ذبح بیگناهانند و این مثلث شوم انگلیس و امریكا و صهیونیزم با حمایت سعودیها و ابوجهل های افراطی پنج ضلعی منحوسی را ظاهر نموده است كه با زیر پا گذاشتن پرچم فلسطین توسط داعش و تهدید خانه خدا توسط داعش و تخریب هزاران مسجد و دهها مرقد مقدس از پیامبران و صحابه پیامبر اسلام و امامزادگان صاحب معجزه و كرامت و قبور مومنین و نبش قبر صحابی پیامبر اسلام  ص و صحابی امیرالمومنین ع  و آشكار شدن هویت سركرده داعش كه جاسوس اسرائیل برای ایجاد تفرقه و جنگ و قتل عام در بین گروههای مسلمان با یكدیگر بوده است و ذبح كودكان در برابر مادران و كشتن بیگناهان بجرم عدم اعتقاد به مذهب جعلی آنها و گردن زدن هزاران نفر بدون اثبات جرم و تنها با حكم جعلی بدون دادگاه و دفاع كه همه نشانه مذهبی غیر از مذهب اسلام و حتی مذاهب كتب آسمانی دارد و تنها نقش پرچم و اسم پرچم بظاهر اسلامی ست و در حقیقت مذهبی ضد اسلامی برای ریشه كردن اساسی اسلام است دیگر شكی باقی نمیماند كه اینها همه از یك كرباس هستند و همه اینها در آبشخور صهیونیزم و امریكا و بریتانیای حیله گر و در پی نقشه تفرقه بینداز و حكومت كن ترفند قدیمی انگلیسی ها و استثمارگران اند و بر طبل تجزیه عراق و بلاد اسلامی میزنند تا بلكه این قطعه ارزشمند نفتخیز مسلمین را قطعه قطعه نموده و بهتر بتوانند چپاول كنند همانند كشورهای خلیج فارس كه همه یك كشور بوده اند و تحت بیرق اسلام بوده ولی حكّام جاهل و وابسطه بریتانیا بی لیاقتی خود را بلایی بر سر امت اسلام قرار دادند و اینك پاره تن اسلام باید اینچنین در خفه خون گرفتن دولتهای وابسطه به دلار امریكا دچار اینهمه مصائب شود اما بزودی زود شاهد سرنگونی وهابیت و اذانب آن خواهیم بود كه البته زمزمه های انتفاظه در نابودی داعش و سلفی گری و وهابیت دست نشانده انگلیس و دولت سعودی و نیز شمارش معكوس در انهدام  و نابودی كامل صهیونیزم و البته متلاشی شدن امریكای جنایتكار شروع شده است كه  با توكل و استقامت و بیداری اسلامی همه آحاد امت اسلام در همه بلاد اسلامی واقع خواهد گردید ان شاءالله تعالینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1393/05/20 :: نویسنده : fardaad
حلول ماه مبارك رمضان برای كسانی كه از فرصت توبه مقبول ماه رجب و دعای مستجاب ماه شعبان نهایت بهره را برده اند ماه تصفیه جسم و روح است كه در حقیقت صافی كردن و صفا دادن از هر چه غیر از فطرت خدائی ما بوده است و به فطرت اولیه ای كه خداوند آفریده بازگشتی مفید داشته باشد یعنی بازگشتی كه با انبوهی از معارف و شناخت و معرفت نسبت به پروردگارش همراه است و این ماه در شب قدرش به اوج فضیلت در همه سال منتهی می شود كه برای اهلش حتی تا انقطاع الی الله و فنای در ذات ربوبی پیش خواهد رفت كه اوج بندگی یك انسان در عبودیت معبودش می باشد و برای حداقلی ها نجات از آتش جهنمی كه خود برای خویشتن مهیا ساخته بودند نتیجه خواهد داد امیدواریم بتوانیم به درجات نهائی بهره مندی از این لحظات سرنوشت ساز نائل شویم و البته راه هائی برای اوج گرفتن وجود دارد مانند دعاء برای همدیگر و همه بندگان خدا و رفع گرفتاری از انسانهای خداپرست و اطعام فقراء و افطاری دادن بخصوص به فقرا و مساكین و ذوی القربی و صله ارحام و خودنگهداری از معاصی همه اعضاء و جوارح خصوصأ زبان كه حضرت رسول اكرم صلوات الله علیه و آله فرمودند در ماه رمضان نفس كشیدن و خوابیدن روزه دار عبادت است مادامی كه بدگوئی كسی را نكرده باشد پس معلوم میشود گناهانی كه از زبان صادر میشود اثری بیشتر در انهدام ثوابهای روزه داری و عبادات این ماه پر بركت دارد لذا باید بیش از پیش مراقب این عضو كوچك باشیم و همانگونه كه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند زبان جٍرمش كم اما جرمش زیاد است یعنی با جثه كوچك بزرگترین معاصی را میتواند مرتكب شود و باید حبس و زندانی شود و جز در مواقع مورد نیاز آنهم بعد از فكر كردن نباید آزادش بگذاریم انشاء الله از بركات این ماه مبارك همه مسلمین بهره مند بشوندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ماه معظّم شعبان كه طبق روایتی از حضرت رسول (ص) ماه محمدوآل محمد است باین خاطر شعبان نامگذاری شده است كه ارزاق بندگان خداوند شعبه بندی میگردد و اگر قائل به رزق معنوی هم باشیم شامل توفیقاتی خواهد شد كه نصیب عبادالله میشود اما از نگاه دیگر به این ماه بزرگ به نشانه هائی از یكنوع رابطه در مناسبات شعبان المعظّم معطوف میشویم كه میلاد مسعود  خامس آل عباء شفیع المذنبین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و بعد علمدار باوفایشان باب الحوائج حضرت اباالفضل العباس و بعد  سیدالساجدین حضرت زین العابدین (ع) و بعد اشبه الناس برسول الله حضرت علی اكبر (ع) و بعد میلاد بقیّةالله الأعظم منجی موعود حضرت مهدی المنتظُر (عج) ایجاد شده است كه قطعأ این نیز خارج از حكمت خداوندی نمیتواند باشد و شاید مطلبی را بخواهد به معتقدین این ذوات مقدسه بفهماند كه قیام عاشورا با فداكاری و ایثار و نمایش عشق تمام و واقعی و حقیقی بخداوند توسط  امام حسین علیه السلام با وفاداری و رشادت علمدارش ابالفضل العباس (ع) همراه بود و بدنبال آن یاد امام سجّاد علیه السلام باید بیفتیم كه صبر و استقامت و خطبه ها و انشاء ادعیه برای توبه دادن امّت محمد (ص) موجب بثمر رسیدن آن نهضت خونین گردید و بعد بیاد اشبه الناس بپیغمبر باید افتاد كه همچو جوان عارف و واصلی را كه بهتر از اسماعیل (ع) ایثار جان نمود باید بمسلخ قربانگاه آورد و باید جوانان اینچنین با ارزش تقدیم راه خداوند نمود و داغ مصیبتشان را بجان خرید تا در اسقرار دین جهان شمول اللهی موفقیت یابیم همانگونه كه مولایمان با دلی خون فرق خونین علی اكبرش را دربر گرفت و این راه سرخ باید به سرسبزی روز ظهور فرزندش حضرت بقیّةالله الاعظم (عج) منتهی گردد اگر حسینی وار ایثار كنیم و همچون عباس وفادار بمانیم و همچون زین العابدین در عبادت و صبر و استقامت بكوشیم و همچون علی اكبر (ع) عاشقانه جوانی خود و جوانان خود را نثار راه كنیم میتوانیم از یاوران مهدی موعود (عج) باشیم انشاءالله
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1393/02/15 :: نویسنده : fardaad
حلول ماه نورانی رجب خصوصا امسال كه با لیلةالرغائب حلول نموده است شاید بتوان گفت بهترین فرصت برای قدم نهادن در راه معرفت و شناخت توأم با امید و آرزوی بینش بیش از پیش در فهم حقائق است همانگونه كه حلول هر ماه رجب را با میلاد شكافنده علوم شاهد هستیم اینك لیلةالرغائب مطلع این ماه سرشار از امید به رسیدن معرفت حقیقی قرار گرفته است تا آرزوی اول ما رسیدن به معرفت واقعی و شناخت و علم و آگاهی بیش از پیش بعد از تزكیه از هر جهالت و نادانی و آثار جاهلانه باشیم اما این ماه خصوصیتهای ذاتی دیگری نیز دارد كه پشتوانه حكمت خداوندی را درباره رجب المرجب نمایان تر میكند و شاید با دقت نظر بهتری بیش از این حقائق را بتوان مشاهده نمود یكی از این خصوصیتها شروع ماه حرام از این ماه است بنحوی كه جابجائی حرمتش صراحتا مورد نهی خداوند در قرآن بیان گردیده است و ماه حرام بمعنی حرمت هرگونه نزاع و درگیری حتی با دشمن خدا میباشد مگر اینكه برای دفاع و دفع خطر بوده باشد و الا هر جرح و قتل دیه دوبرابری را تحمیل میكند خصوصیت دیگر این ماه آغازین بودن در اقدامات بسیار مهم است كه در روح این ماه حاكم میباشد مثلا آغاز ماه حرام و آغاز ماه های عبادت تا رسیدن به ماه صیام و آغاز تجلی نور ولایت با تولد حضرت امیرالمومنین علیه السلام در سیزدهم این ماه در داخل خانه خدا كعبه معظمه و آغاز قیام احیا كننده دین اسلام ناب محمدی ص با هجرت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در این ماه از مدینه به مكه و بعد كربلا و ادامه نهضت تا ظهور حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه و شاید آغاز مسائل دیگری بوده باشد كه با تأمل بیشتر حكمت پروردگار را در این ماه عزیز میتوان مشاهده نمود
نوع مطلب : یادداشتهای من، عمومی، اخلاق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

قال الصادق علیه السلام ان یوم النیروز هو الیوم الذی اخذ فیه النبی صلی الله علیه و آله لامیرالمومنین علیه السلام العهد بغدیر خمّ فاقرّوا له بالولایة فطوبی لمن ثبت علیها و الویل لمن نكثها و هو الیوم الذی وجّه فیه رسول الله (ص) علیّا"إلی وادی الجنّ و أخذ علیهم العهود و المواثیق و هو الیوم الذی ظفر فیه بأهل النهروان و قتل ذی الثدیة و هو الیوم الذی فیه یظهر قائمنا أهل البیت و ولاة الامر و یظفره الله بالدّجّال فیصلبه علی كناسة الكوفه و ما من یوم نیروز الّا و نحن نتوقع فیه الفرج لانّه من أیّامنا حفظه الفُرْس و ضیّعتموه ثمّ إنّ نبیّا"من انبیاء بنی اسرائیل سأل ربّه أن یحی الیوم الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فاماتهم الله فاوحی الله الیه أن صُبّ علیهم الماء فی مضاجعهم فصبّ علیهم الماء فی هذا الیوم فعاشوا و هم ثلاثون الفا" فصار صبّ الماء فی یوم النیروز سنّة" ماضیة" لایعرف سببها الّا الرّاسخون فی العلم و هو اوّل یوم من سنّة الفُرِِْس { عوالی الئالی ج 3 ص 40 }
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

{ قل لا اسئلكم علیه اجرا الا المودة فی القربی } سوره مباركه شوری آیه 23   اما آیا امت اسلام مزد رسالت را دادند ؟ آری هنوز آب كفن پیامبرشان خشك نشده بود حرمت اهل بیت او را شكستند بلكه قلب دخترش را شكستند و شاید بازو و پهلوی اورا ... فرزندی كه حامله بود را سقط كردند درب خانه اش را سوزاندند و پس از دوماه و اندی تنها گل رسول الله را از دست دادند و طبق وصیت فاطمه شهیده شبانه غسل و كفن و دفن ... و تا به امروز قبرش مخفی ست و این بی حرمتی ها ادامه یافت تا نوه بزرگ پیامبرشان را كه بوسیله سم مهلك معاویةبن ابی سفیان ( دشمن اول رسول الله ) بشهادت رسید در حال تشییع  در مقابل قبر پیامبرشان تیرباران كردند هم از پیامبرشان شرم نكردند و هم حرمتش را نگه نداشتند و هم به بدن شهید اهانت كردند و هم به بدن نوه رسول الله و هم به بدن یك مسلمان و مومن واقعی و هم به بدن صحابی رسولشان و هم به بدن اهل كساء هم به بدن نوه ارشد پیامبرشان و هم كریم ترین انسانها و ووووو الله اكبر از بی شرمی كسانی كه اینچنین مزد رسالت رسول الله را دادند میگویند در وقت احتضار رسول الله حضرت از حضور برخی بسیار ناراحت شدند و فرمودند چرا در لشكر اسامه نرفتید و امر مرا اطاعت نكردید اما آنها عذر آورده بودند بلكه بدنبال فتنه ای بودند فلذا پیامبر فرمودند قلم و دواتی بیاورید تا وصیت كنم ولی عمربن خطاب گفت ان الرجل لیهجر این مرد هذیان میگوید !!!!؟ عجب پیامبر اكرم (ص) رجل هذیان گوست ؟؟؟؟!!!! و عمربن خطاب مانع از آوردن قلم و دوات شد و در وقت تدفین پیامبر برای ابوبكر بیعت میگرفت و با شمشیر و فریاد در سقیفه بنی ساعده مشغول جمع آوری بیعت نامشروع برای خلافت نامشروع ابی بكر شد در حالی كه حجت خدا را خداوند در روز غدیر توسط پیامبر معرفی كرده بود و ابی بكر هم دودستی بیعت میگرفت چون عجله داشت تا مراسم تدفین پیامبر تمام نشده حاكم مسلمین شود و این ابتدای عهد شكنی و بیحرمتی های بعدی شد كه مزد رسالت بود !!!؟ و ای كاش این حكایات دروغ بود اما حقیقتی ست كه هنوز جزئیاتش بیان نشده است كه چه مصیبتها از آن كودتای ننگین بر اهل بیت پیامبر (ص) و مسلمین ببار آمد كه آثار خونبارش هنوز كه هنوز است در امت اسلام باقی ستنوع مطلب : یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یعنی عمل به دین و جایگزین كردن روح حسینی بجای روح یزیدی و شمری و مبارزه با هرگونه ظلم و بی عدالتی و فساد و مفسد و فحشاء و قمار و مسكرات و هرآنچه خصوص دشمنان امام حسین علیه السلام بوده است كه باید دقت كنیم شبیه دشمنان او نباشیم كه در نهایت راهمان بسوی مقابله با امام زمانمان (عج) خواهد رسید همانگونه كه كوفیان در این مسیر هم مسیر دشمنان امامشان شدند و در نهایت در مقابل امامشان صف كشیدند در حالیكه كوفیان منتظران امام بودند دشمنان امام خویش گردیدند و آلت دست دشمنان قسم خورده اهل البیت (ع) شدند معنای عزاداری برای آقا امام حسین علیه السلام یعنی در ویژگیهای حضرتش بیندیشیم و او را الگوی خویش قرار دهیم كه شاخصترین صفات مولا أباعبدالله الحسین (ع) نماز و عبادت و پاكی و صداقت و اخلاص و درستی و راستی در گفتار و رفتار بود كه ما میباید در این ایّام ماه محرّم با شركت در مراسمات سوگواری این صفات را در خود تقویت نمائیم بلكه در صف یاوران حضرتش باشیم و با دشمنان آقا دشمن باشیم و با دوستانش دوست و یزید زمان خویش را بشناسیم تا مانند كوفیان بازیچه و فریب خورده شیاطین جنّی و إنسی نشویم و امروز دول اسرائیل و آمریكا در رأس دشمنان انسانیت و خدا و دین خدا و دینداران خدایند پس دشمن را دشمن بدانیم و گوش بفرمان مقتدایمان باشیم كه ولیّ فقیه زمان نماینده امام زمانمان است كه همانا حسین زمانمان میباشد اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و اوسع منهجه و ....
نوع مطلب : یادداشتهای من، اخلاق، عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1392/07/19 :: نویسنده : fardaad
چرا ؟ چرا كشور بزرگی مثل ایالات متحده امریكا خود را وقف صهیونیستها كرده در حالی كه میتواند مستقل باشد و حتی قدرتمندترین كشور و البته بدون ایجاد جنگ و تولید و فروش اسلحه بهترین كشور را داشته باشد از هر لحاظ بهشت روی زمین بشود اما الان با وجود لابی صهیونیستی و عدم استقلال دولتهای آمریكا و نفوذ گروههای شیطان پرستی كه شعبه ای از صهیونیزم است و باعث فساد اخلاقی و انهدام خانواده و از بین رفتن امنیت و اخلاق و حتی بهداشت را باعث گردیده از سوی دیگر برای اهداف صهیونستها و فروش اسلحه كارخانه اسلحه سازیشان حتما در جائی جنگ و درگیری ایجاد كند این دولت آمریكاست كه مورد آه و لعنت مردم مظلوم جهان و خونهای مظلومان دنیا واقع میشود و از طرفی سربازان خود امریكا قربانی اهداف شوم و ناتمام و البته موهوم لابی صهیونیستی ست و تا اینگونه اسیر یهودیان صهیونیزم قرار دارد مردم بیچاره ایالات امریكا با وجود اینهمه اعتبار و امكانات بی آبروترین و فقیر ترین و نا امنترین و فاسدترین و بدهكارترین كشور نسبت به كشورهای صنعتی جهان است در حالی كه میتواند یك كشور آزاد و مستقل و صلح طلب و عاری از هرگونه سلاح هسته ای و كشتار جمعی و ایمن ترین و آبرومندترین كشورها بوده باشد اگر بدین منوال بگذرد همین صهیونیستها موجب از هم پاشیدگی این ایالتهای امریكا خواهد شد همانطور كه صداهای شكسته شدن استخوانهای غرب در واشنگتن و دولت ایالت متحده امریكا در حال شنیده شدن است پس ای كسانی كه آمریكائی الاصل هستید غیرت داشته باشید و كشورتان را از چنگال خونریز و شیطانی صهیونیزم نجات بدهید و ای دولت آمریكا بیا و برای یكبار هم كه شده مصالح مردم و كشور خود را بر مصالح صهیونستها ترجیح بده تا بیش از این در مهلكه گرفتار نشوی و ای اوباما برای مردم خودت و كشور خودت فعالیت كن نه برای رضایت صهیونیستها تا محبوب همه دنیا باشی و راه منفور رئسای جمهور سابق و اسبق را ادامه نده كه همانند آنها منفورترین رئیس جمهور های دنیا خواهی شد و ....نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1392/07/10 :: نویسنده : fardaad
دولت آمریكا كه تحت تاثیر صهیونیزم حتی قدرت تصمیم گیری در مصالح ملی خود را ندارد دشمن قسم خورده ای ست كه از زمان مشروطه و كودتایی كه باعث به هدر رفتن زحمات و خون عزیزان میهنمان شد و آن مصائبی كه با آمدن محمدرضاشاه بوجود آمد از تحقیر تا تضعیف مردم و كشور تا وابستگی و فلاكتی كه بر میهن عزیزمان هوار شد این خصومت و دشمنی را ادامه داده است و هر سال و ماه و هر دوره ای و هر دولتی كه در آمریكا بر سر كار آمده ضربات بیشتری را بر پیكره كشورمان وارد ساخته است خصوصا آنزمانی كه با همت و خون عزیزترین خود انقلاب كردیم این دشمنیها سرسختانه گردید و از هر فرصت برای تهاجم و حمله استفاده كرده اند كه حتی با هواپیماهای غول پیكر به بیابان طبس آمدند تا با دخالت نظامی و كودتا بتوانند حكومت انقلابی ما را سرنگون كنند كه مقهور قهر خداوند شدند كه با ریزترین سربازان الهی كه شن و ماسه های طبس بود هیمنه آنها درهم پیچیده شد اما دشمنیهای این دولت شیطانی دیگر بار با تحریك صدام و حمله گسترده نظامی به كشور تازه انقلاب كرده شدت گرفت و همه كشورهای اروپائی نیز پشتوانه صدام با حمایتهای تسلیحاتی و رسانه ای آمریكا و همه كشورهای غربی و شرقی حامی این تهاجم ناجوانمردانه بودند و خون پیر و جوان و كودك و نوزاد و زن و مرد بیدفاع ووو خرابیها و خسارتهای عظیم ... اما چون خدا با ما بود همه دشمنان شكست خوردند و این در تاریخ افتخارات مردم ایران ثبت گردید . پس از جنگ نیز با آنهمه خرابیها تحریمهای یك جانبه از سوی آمریكا و كشورهای مهم و همپیمان او بر علیه مردم ما شدت گرفت اما همت جوانمردان میهن. ما را به قلّه های درخشان رسانید و باعث خودكفائی در بسیاری از بخشهائی كه مورد تحریم واقع شده بوده ایم گردید كه همه با وجود مقدس و بابركت  ولی فقیه زمان و تبعیت از او { پیر جماران و بعد خلف صالح او } موجب استقامت در راهی كه قدم نهاده ایم شد بثمر رسید و هم اكنون نیز تحریمهای بیشتر و تهدیدها نتوانست ما را از بدست آوری فنآوری هسته ای و خودكفائی در بخشهای دفاع و غذا و سلامت و كارخانه جات و وووو بازدارد حتی در این برحه مشكلات اقتصادی جهانی و نیز تحریمهائی كه از قبل بوده و بیشتر هم شده بسوی پیشرفت و جهانی شدن در همه عرصه ها در حركتیم البته كمبودهائی كه ایجاد میشود و به نسبت به اوائل انقلاب بسیار ناچیز است كاملا معلول تحریمها نبوده و نیست و میباید علت را در عدم مدیریت صحیح و كارآمد و عدم نظارت جدی و ونیز عدم وجدان كاری و وجود سوء استفاده گرهای میلیاردی و دزدان ناجوانمرد و محتكران منفور و ملعون جستجو كرد كه البته این واقعیت به تصدیق متخصصین و آگان امر رسیده است پس هیچ زمانی نبوده كه ما و انقلاب ما مورد تهدید و تحریم دشمنانمان كه در راس آن دولت امریكاست نبوده باشد ثانیا با ایجاد رابطه با این شیطان بزرگ احتمال رفع مشكلات اقتصادی و بهبود اوضاع را نباید داشت چون نه این دشمن بر سر عهدو پیمان میایستد نه از دشمنیهایش میكاهد و بارها آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست ثالثا پیشرفت ما به بركت تحریمها بوده و همت مضاعف جوانمردان میهنمان نه حمایت خارج و خارجی كه همپیمان با آمریكا بوده و هستند پس برای رسیده به عزت بیشتر باید به قدرت و ظرفیت داخل توجه كنیم نه بدنبال خارج از مردم رشیدمان و همانطور كه بارها دیدیم و اینك نیز مشاهده كردیم رئیس جمهور آمریكا مواضع خصمانه را تكرار و حتی از سوی دولت صهیونیستی مورد اهانت و تهدید واقع شدیم و این قصه پر غصه در آینده نیز ادامه خواهد داشت و مطلقا ذره ای احتمال برای راستی و درستی این دول شیطانی نباید داد چه برسد كه امیدی به نرمش آنها داشته باشیم اما با دشمن میباید همچون خود او رفتار نمود و بر زانوی همت خویش با توكل بر خداوند امیدوار باید بود كه ظرفیتهائی كه جوانان ما دارند و خاك میهن و منابع ما وووو اگر مغفول واقع شوند جز ذلت نتیجه نخواهد داد و باید این مهم را همیشه مدّ نظر داشته باشیم كه برای هر لحظه و هر پلّه ای از عزتمان خونهای عزیزترینهایمان را داده ایم و این امانتی است كه خیانت بآن اثر وضعی اش را در همین دنیا خواهد داشت ...
نوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1392/05/23 :: نویسنده : fardaad
شاید سرمایه های معنوی را همچون مواهب مادی ثروت ندانیم اما حقیقت این است كه معنویات از مادیات ارزش بالاتری دارند و حتی در بقاء آن نمیتوان مادیات را با معنویات مقایسه نمود و پروردگار یكتا نیز بیش از متاع دنیا به توشه آخرت تاكید فرموده است و برای بدست آوردنش بیش از مادیات معادن گنجهای معنوی ایجاد كرده است كه یكی از مهمترین آن عبادات و در رأس آن نماز و روزه داری است كه در ماه مبارك وجوب روزه را تكلیف فرموده است تا توشه ای از ثروتهای معنوی از این معدن گنجهای معنوی ذخیره كنیم تا در ادامه زندگی در این دنیای فانی برای حفظ مقام انسانیت خویش و نیز برای حیات ابدی در دنیای باقی مواهب ناتمام داشته باشیم اما آنچه مهم است حفظ این ثروت عظیم است كه در هیچ ماهی از سال اینگونه برای ما گسترده نمیشود تا سال دیگر و رمضان دیگر كه معلوم نیست باشیم در اوج ماه مبارك شبهای قدر است و تقدیر مقدرات دنیوی و اخروی و سرنوشت زندگانی ابدی ما كه چنانچه بخوبی قدر دانسته بوده باشیم مسئولیت ما را در حفظ آنچه نصیبمان شده است سنگین تر میكند پس در حفظ این ثروت بسیار ارزشمند بركات ماه مبارك بشدت حساس و كوشا باشیم و از خداوند در این راه استعانت بجوئیم نوع مطلب : اخلاق، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ماه خدا بسوی ما آمد تا بر سر سفره میهمانی پروردگار یگانه بنشاند و از خوراك مخصوص متنعم كند اما خوردنیهای این سفره غذای جسم نیست كه تمام شدنی و یا فاسد شدنی باشد بلكه غذائی تمام ناشدنی و با بركت برای روح دو جان ماست كه بهترینش خلوص نیّت است كه شرط قبولی همه عبادات همین صفت حمیده است و آنرا خداوند در رمضان بما عرضه میدارد تا بتوانیم با روزه داری بدست آوریم البته برای رسیدن به این غذای روح مقدماتی را میباید در وجود خود بدست آوریم كه همین مقدمات نیز خود صفات حمیده و غذای ناتمام روحانی ست از جمله آن صبوری ست صبر كه نسبت به ایمان همچون سر است برای بدن در رمضان و روزه داریش بیشتر تبلور میابد و امید و رجاء كه محرّك همه اعمال و موفقیتهای در هر مسیری است و در نهایت انتظاری كه روزه دار باید خود را با آن در این ضیافت مزیّن نماید و صفات حمیده دیگری كه بدنبال آن روزی ما میشود .... انشاءالله بتوانیم بهتر از رمضانهای قبل بهره مند شده وبا حفظ اعضاء و جوارح خود از معاصی بیش از پیش پذیرائی شویم كه در میهمانی میباید حرمت میزبان بیشتر حفظ شود تا غذای بهتر و بیشتری را با عزّت و بركت نصیبمان فرماید و تا سالی دیگر از عمر خود را بیمه و تقویت كنیم و متنعّم از بركاتش باشیم ان شاء اللهنوع مطلب : اخلاق، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1392/03/27 :: نویسنده : fardaad
پیروزی از آن امّتی است كه به ندای امامش لبیك داده است و 24 خرداد 92 آحاد امامت مدار با شایستگی وصف ناپذیر حضور حداكثری در پای صندوقهای آراء را تبدیل به نمایش عظیم در برابر دشمنان قسم خورده نمودند تا بیش از پیش اقتدار خویش را به رخ جهانیان بكشند و این تآثیر كلام امام خامنه ای حفظه الله در قلوب امّتش بار دیگر نمایان شد و دشمن را به اعتراف واداشت و همه را به تحسین ... پس پیروز اصلی میدان این امّت و ایرانیان حماسه ساز می باشند و جناب حجةالاسلام دكتر حسن روحانی بعنوان رئیس قوه مجریه منتخب این ملّت است و شخصیتی توانا و كارامد در عرصه های مختلف در كارنامه 45 ساله خدمات خود برای انقلاب و میهنش دارد كه در روزهای بحرانی و خطرساز مسئولیت خویش را بخوبی ایفاء كرده است و اكنون نیز در میدانی دیگر از خدمت برای انقلاب و كشورش قرار گرفته است كه خطیرتر و مسئولیت سنگین تری است پس میباید در اجرای برنامه هائی كه وعده داده است تلاشی دوچندان كند از جمله آن قول و قرارهائی كه برای بهبود اوضاع اقتصادی بیان كرده اند كه یادآوری میشود :92/3/6 برنامه گفتگوی ویژه شبكه دو = اگر بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم، بحث بیکاری هم حل می‌شود. امروز حداقل 3 میلیون و 300 هزار بیکار در کشور وجود دارد.کدام کشور در منطقه هست که تورم 30 درصدی داشته باشد؟ تورم ما نقطه به نقطه بالای 40 درصد است. در مواد غذایی این تورم 58 درصد بوده است. بخاطر اینکه تولید رونق نداشته دنیا می‌خواهد ما را در اقتصاد و سیاست منزوی کند ولی ما نباید بگذاریم. مقاومت و استقاومت یعنی توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنیم یارانه باید هدفمند شود اما سوال این است که آیا هدفمند شد؟ هدفمندی یارانه خیلی هدف قشنگی است. مجلس از برنامه دوم و سوم این موضوع را دنبال کرده است. الحمدلله هدفمندی یارانه‌ها قدم اولش ولو ناقص اجرا شد. ای کاش هدفمندی یارانه آنطور که مجلس تصویب کرده بود اجرا می‌شد. هدفمندی یارانه قرار بود به تولید رونق بدهد.صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است. کاری می‌کنم دولت به مردم دست دراز کند نه اینکه مردم به سمت دولت دست دراز کنند92/3/7 = ملت ایران، گرچه ما با مشکل روبرو هستیم و رشد اقتصادی ما در سال گذشته به جای اینکه 8 درصد باشد منفی بود و پیش بینی می کنیم در سال جاری هم منفی باشد. و گرچه سرمایه گذاری به 1.2 درصد رسیده و نزول کرده و بیکاری به 12.2 درصد افزایش یافته و تورم از 10.3 به 30.5 متاسفانه ارتقا یافته و گرچه بداخلاقی‌ها در جامعه ما اوج گرفت و قیمت دارو بیش از 40 درصد رشد داشت اما ما در ایران باعظمت و بزرگی زندگی می کنیم که دارای منابع بسیار غنی فیزیکی و مادی و دارای نیروی انسانی ارزشمند فعال است برنامه تلوزیونی با دوربین شبكه یك = کشوری که در حساس‌ترین نقطه جهان قرار گرفته و دارای ژئوپلتکیک و ژئو استراتژیک ویژه و شاهراه شمال به جنوب و دومین منبع نفت و گاز است. اما چرا باید مردم ما دارای مشکل معیشتی باشند؟ مشکل از مدیریت آغاز میشود. مشکل از تصمیمات فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود.مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد و می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل عدم مشورت و خودشیفتگی و عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است.  مشکل بی‌ثباتی‌هاست. چقدر مدیران در این 7-8 سال در حال تغییر بودند. وزارت استراتژیک نفت، چهار بار وزیرش جا به جا شد. از 8 آبان 91 تا 8 آذر 91 در مدت یک ماه، 37 بخشنامه و دستور العمل متفاوت در عرصه اقتصادی صادر شد. در طول 5 ماه 60 بخشنامه درباره مسائل ارزی و پولی صادر شد. این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان و آرامش خواهد داد؟ در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد. در دولت تدبیر و امید از متخصصان و صاحب‌نظران استفاده خواهد شد. شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمیگردد. سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد. بانک مرکزی به استقلال خود می‌رسد.شورای اقتصاد که ظاهرا اخیرا بعد از 5 سال بالاخره تشکیل جلسه داده را به قدرت خود بازمیگردانم.اگر امروز گرانی و بیکاری و فساد اقتصادی و ضربه بر اخلاق و فرهنگ برجامعه ما مشاهده می شود و روابط ما با جهان با مشکلات فراوان توام است همه و همه به خاطر این است که یک دولت کارآمد و مدیریت درست و تدبیر صحیح انجام نشده. با گرانی و بیکاری به راحتی می شود مبارزه کرد.* ما 3 میلیون و 300 هزار بیکار داریم و اگر در سال 10 میلیون توریست وارد کشور شود 13.6 میلیارد درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال ایجاد می‌شود. یعنی میتوانیم بیکاری را حل کنیم. با رونق اقتصادی می توانیم بر بیکاری فائق شویم.مشکل بیکاری باعث شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود. با رونق اقتصادی این کار به راحتی امکان پذیر است که بیکاری را حذف کنیم.کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد ظرفیتشان فعال است. باید این میزان را به 100 درصد برسانیم و این کار امکان پذیر است.در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی و سیاست خارجی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و صدروزه وجود دارد. می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.باید یک دوره تنفس به کارخانه ها و صنایع بدهیم تا مشکلاتشان حل شود.یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانک های کارگشا قادریم آنهمه اجناسی که در گمرکات انبار شده به سرعت به بازار برگردانیم.92/3/9 = در جمع خبرنگاران = بنده قیمت اجناس اردیبهشت پارسال و آخر اردیبهشت امسال را از چند کسبه پرسیدم، کاری به آمار دولتی و بانک مرکزی ندارم، اما شاهدیم که جنس‌هایی هستند که سه برابر قیمت شدند چرا چنین وضعی دارند، مردم ما مستحق این فشارها نیستند.این سۆال در ذهن خیلی‌ها مطرح می‌شود که: به وعده‌هایی که داده‌ام چگونه می‌خواهم عمل کنم؟والله العظیم اگر مشکلات این کشور راه‌حلی نداشت، من کاندیدا نمی‌شدم. نمی‌خواهم بگویم مردم ما سرخورده شده‌اند، اما دلسرد هستند اگر ایرانی و مسلمان نبودیم، این سختی‌ها حق ما بود اما ایرانی هستیم و این سرزمینی که سراسرش معدن الماس است، متعلق به ماست و نیروهای جوان و تحصیلکرده ما واژه بهتر از الماس لایق‌شان است.همه کارخانه‌دارها به‌اتفاق قول می‌گویند که رونق ما فعلاً 60 درصد است و پتروشیمی هم همین را می‌گوید؛ ما شاهدیم که طرح‌های پارس جنوبی خوابیده و تمام وعده‌هایی که برای پارس جنوبی داده شد، هنوز عملی نشده و فقط 8 فاز کار می‌کند و من این را از متخصصان سۆال کردم.بدانید اگر موانع تولید برداشته شود، کار به حرکت درمی‌آید و این شدنی است؛ ما در یک مسیر دوراهی قرار داریم که یا باید مسیر اعتدال و عقلانیت را برگزینیم ویا مسیر افراط، تندروی و شعار. اقتصاد مقاومتی را رهبری تأکید داشتند و من هم از این اقتصاد مقاومتی به اقتصاد استقامتی تعبیر کردم و استقامت همان مقاومت پایدار و ادامه‌دار است، اما متأسفانه برخی‌ها فقط تأکید رهبری را تکرار کردند؛ اگر اقتصاد ما مقاومتی بود از آرژانتین کسی انگور می‌آورد؟ اگر اقتصاد ما مقاومتی بود از چین انار وارد می‌شد؟ اقتصاد مقاومتی با شعار نیست، با عمل است و رهبری فرمان و تدبیر می‌دهند، خط می‌دهند و سیاست را اعلام می‌کنند، اما مشکل ما در شنیدن است.کشور ما در حال حاضر در زمینه اقتصادی مشکلات عمده‌ای دارد که از جمله آن تورم و موانع بخش صادرات است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد؛ برنامه اقتصادی‌ام بر دو محور استوار است یکی تولید ثروت ملی و دیگری توزیع عادلانه ثروت که این‌ها دو هدف اساسی در برنامه اقتصادی بنده است. قیمت کالاها در طول این چند سال، 300 درصد افزایش یافته است و ما برای اینکه تورم را حل کنیم، یکی از راه‌هایش این است که باید نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کنیم.مروز مشکلی که وجود دارد این است که نقدینگی ما به‌دلیل عدم‌بهبود فضای کسب و کار به‌سمت دلالی حرکت کرده است که گاهی این نقدینگی به‌سمت خرید سکه، خرید ارز خارجی و دلار و گاهی به‌سمت زمین و مسکن رفته است. هرکجا که سیل نقدینگی حرکت کرده، ویرانی به‌دنبال آن آمده است. باید کاری کنیم تا نقدینگی به‌سمت تولید هدایت شود.ا باید با رانت‌خواری و فساد مبارزه کنیم چرا که بدون مبارزه با فساد تولید رونق پیدا نمی‌کند؛ باید خدمات لازم را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دهیم تا بتوانیم هم معضل بیکاری را حل و هم معضل تورم را مرتفع کنیم. مسئله فساد باید غیر از‌ سازمان‌های نظارتی که کار خود را انجام می‌‌دهند و دولت آینده با آنها همکاری خواهد کرد، دو کار مهم نیز باید انجام بشود. اقدام اول گردش سریع اطلاعات است. من تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف خواهم کرد که کلیه فعالیت‌های مالی و پروژه‌هایی را که خارج از مناقصه انجام می‌دهند در معرض مردم قرار دهم تا اطلاعات کاملاً شفاف باشد چرا که با گردش اطلاعات و شفافیت جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود. 92/3/10 = مناظره اقتصادی = متاسفانه قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما آئین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین‌ و تبدیل به قانون نشده است، اگر این قانون به خوبی اجرا نشود راه حل اساسی نخواهیم داشت.اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما و به خصوص نسل جوان، جزو برنامه‌های دولت "تدبیر و امید" است. قیمت مسکن در سال‌های اخیر، رشدی معادل 82 درصدی در مورد خانه‌های کلنگی داشته و قیمت آپارتمان‌ها هم 52درصد افزایش یافته است؛ طرح مسکن مهر هم با مشکلاتی روبرو بوده است که البته طرح مسکن من، اصل پسندیده‌ای بوده است. در ابتدا قرار بود 200 هزار واحد ساخته شود که در طول 10 سال این کار باید انجام می‌شد که این مدت به 1.5 میلیون واحد مسکونی کاهش یافت. بنابراین با شتاب‌زدگی و بدون مطالعه و مکان‌یابی صحیح و رعایت اصول فنی-مهندسی، این کار انجام شد و امروز این ساختمان‌ها عیوب فراوانی دارند و برای تکمیل آنها 465 هزار و 176 میلیارد ریال نیاز است بانک مسکن هم برای همین طرح  203 هزار و 597 میلیارد ریال از بانک مرکزی استقراض کرده بنابراین مسکن مهر اشکالات فراوانی دارد ولی چاره‌ای نیست جز اینکه در دولت آینده این اشکالات مرتفع شود.من فکر می‌کنم برای تقویت تولید ملی در قدم اول باید نگاهمان از مصرف محور به سمت تولید محوری بچرخد. در سالهای اخیر بیشتر بحث مصرف محوری بوده است. خصوصی سازی باید واقعی بشود. خصوصی حداکثر 13 درصد واقعی بوده است. رقابت باید رقابت واقعی باشد و  به طور شبهه دولتی نباشد. انحصارات برداشته شود. الان قدرت‌هایی هستند که هم ثروت دارند و هم قدرت های سیاسی دارند و هم سایر قدرت ها و دیگران نمی توانند در رقابت با آنها روبرو بشوند.هدفمندی یارانه‌ها برای این بود که عدالت به وجود بیاید و فرصت لازم به تولید داده شود. اما رقمی که به مردم می‌پردازیم باعث شده مردم قدرت خرید نداشته باشند یعنی این رقم جبران تورم را نکرد. 45 هزار تومان به مردم دادیم اما مردم بیشتر از آن را باید بپردازند. این اصل باید ادامه پیدا کند اما رویکرد اصلی این است که جلوی تورم گرفته شود و ترمز تورم متوقف شود. به اعتقاد من یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند مثل کارگران و کارمندان باید تقویت شود. پیشنهاد دولت من یارانه کالایی به مردم است و مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی تضمین لازم را داشته باشند.راه‌حل اصلی رونق تولید است و باید بر موانع تولید را برطرف کنیم تا تولید به حرکت درآید و با آمدن کالا در بازار تعادل ارزی و تقاضا، تورم کنترل خواهد شد البته باید هزینه‌های دولت کاهش یابد و دولت از اموالی که در سال‌های گذشته به عنوان ثروت ملی به بوجود آمده است، می‌فروشد و به عنوان رد دیون خود استفاده می‌کند که البته دولت در بودجه جاری خود استفاده می‌کند.در سال گذشته، 151 هزار و 396 میلیارد ریال از سهام و دارایی‌های واگذاری برای رد دیون دولت استفاده شده و این نشان می‌دهد که دولت مرتب از سرمایه‌های گذشته استفاده می‌کند تا بتواند بودجه جاری خود را تامین کند و حجم دولت مرتبا افزایش می‌یابد.ما باید بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم تا بتوانیم با این تورم مبارزه کنیم.مشکل اساسی ما این است که حرکت اقتصادی ما در 8 سال اخیر تناقضی را بین سیاستهای تصویبی و ابلاغی و اجرایی نشان می‌دهد. بعد از 20 سال بحث چپ و راست مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم‌انداز 20 ساله رسید و آن سند به مبنایی برای توسعه کشور تبدیل شد و مبنای آن اجرا بر این بود که در کشور توسعه محور باشیم و به دنبال تولید باشیم، نه مصرف.متاسفانه طی سال‌های اخیر در عمل راه و مسیر دیگری را رفتیم و ما در این وسط فرصت‌های بسیاری زیادی را از دست دادیم که فرصت‌های تضییع شده است. مردم ما باید به این نکته توجه داشته باشند که درآمد ارزی ما در طول این 8 سال برابر درآمد ارزی ما از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب بوده است و بیش از 750 میلیارد دلار در آمد ارزی داشته‌ایم، ولی متاسفانه تولید ناخالص ملی ما از 6.9 امروز به منفی رسیده است.امروز می‌بینیم که در پارس جنوبی همسایه ما روزانه 450 هزار بشکه نفت استخراج می‌کند و معادل کل فازهای فعال پارس جنوبی تنها 8 فاز است و فاز 9 و 10 فعال نشده است. اما همسایه ما معادل 2 فاز پارس جنوبی استفاده می‌کند و 3 برابر ما از گاز بهره‌برداری می‌کند. بنابراین ما فرصت‌های عظیمی را از دست می‌دهیم. 92/3/22 = در دیدار با مردم بجنورد = دولت شما یعنی دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت ارزش پول ملی شما در شش ماه به یک سوم کاهش پیدا کند.دولت تدبیر و امید ، اهل ذلت ، سازش و تسلیم نیست، اما ماجراجو هم نخواهد بود.دولت تدبیر و امید گرانی را با فکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق کنترل و کاهش خواهد داد. بیکاری را با ایجاد رونق در کشاورزی ، صنعت و گردشگری کاهش خواهد داد و سپس بیکاری را به نرم جهانی خواهد رساند.
نوع مطلب : یادداشتهای من، عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مهمترین مقوله در بحث ریاست جمهوری اسلامی کشور ما دیدگاه و عملکرد شخص رئیس جمهور است که تا چه اندازه معیارهای او با مبانی اصلی گفتمان و اندیشه سیاسی بنیانگزار انقلاب اسلامی مطابقت دارد پس مهم اندیشه است نه فرد و چنانچه این اندیشه در فردی از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از دیگر نامزدها محرز باشد شایستگی او برای این مسئولیت مهم احراز میگردد اما گفتمان عبارتست از مجموعه ای از احکام، گزاره ها و نشانه هایی که سازنده یک نظام معنایی متمایز از دیگر گفتمان ها ست گفتمان ها در واقع منظومه هایی از معانی هستند که در آنها نشانه ها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند، هویت و معنا می یابند. گفتمان ها تصور و فهم ما از واقعیت و جهان را شکل می دهند. در عمل، این چگونگی مفصل بندی نشانه ها در یک گفتمان است که نظام معنایی گفتمان را شکل می دهد و تفکر سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره) ریشه در سنت عقل گرای شیعی دارد و نظریه سیاسی وی نیز مبتنی بر نظام سیاسی امامت شیعی می باشد. اگر ولایت فقیه را به عنوان جانشین امام معصوم علیه السلام در کانون مکتب سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره) بدانیم، بدون تردید فقهای شیعی از همان آغاز عصر غیبت کبری، با تمسک به احادیث و کلام معصومین علیهم السلام ولایت فقیه را طرح نموده اند و دانشمندانی چون شیخ مفید، سید مرتضی، سلار، محقق کرکی و صاحب جواهر(رضوان الله علیهم) بر ولایت عامه فقیهان در عصر غیبت تأکید کرده بودند. نوآوری اساسی حضرت امام خمینی(قدس سره) را علاوه بر احیای نظریه ولایت فقیه در برابر سیطره تفکر مدرنیسم غربی، باید در طرح و ترکیب برخی از عناصر فکری جدید، مانند جمهوریت خواهی و تأکید بر نقش مردم و قانون اساسی و انتخابات در نظریه ولایت فقیه بدانیم. تأکید حضرت امام خمینی(قدس سره) بر جمهوری اسلامی - نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر - کانون نظریه سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره) را شکل می دهد. از این جهت، دال برتر و مرکزی مفصل بندی گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره) را می توانیم همان «جمهوری اسلامی» بدانیم که اسلامیت محتوای آن و جمهوریت شکل آن است.ایشان در مصاحبه ای فرمودند : «ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.»جامع ترین توصیف درباره مکتب سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره)، در کلام مقام معظم رهبری(حفظه الله) است.حضرت آیة الله العظمی خامنه ای(حفظه الله) که شاگرد مبرزحضرت امام خمینی(قدس سره) بود و در مراحل انقلاب نیز همواره از یاران نزدیک و ملازمان خاص ایشان بوده است، در مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(قدس سره) در 14 خرداد 1383ش. در بهشت زهرا توصیف جامع و فراگیری از مکتب سیاسی حضرت امام خمینی (قدس سره) ارائه کرد1. پیوند معنویت و سیاست2. اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم3. رویکرد بین المللی و جهانی4. پاسداری از ارزش ها و ولایت فقیه5. عدالت اجتماعی مکتب سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره) مبتنی بر اصولی است که حضرت امام خمینی(قدس سره) در طول دوران مبارزاتی خویش از نخستین اثر خویش - در سال 1323ش. در کتاب کشف الاسرار - تا آخرین مکاتبات خویش در سال 1368ش. آنها را ارائه کرده اند و انقلاب اسلامی محصول اندیشه وعمل سیاسی انقلابی حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف) بود .اندیشه های ناب اسلامی و سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره) با ریشه داشتن در مبانی الهی، راهبرد کنونی بیداری اسلامی در جهان است پس در نتیجه میتوان گفت گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی(قدس سره) مبتنی بر سه اصل تغییر ناپذیر استکبار ستیزی و عدالت اجتماعی و ولایت پذیری استوار میباشد که اگر فردی از کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهد متصدی ریاست قوه مجریه نظام را بر عهده بگیرد میباید در این معیار سنجیده و انتخاب گردد که امیدواریم در این آزمون حماسی بار دیگر ملت فهیم ما سرنوشت میهن اسلامی خویش را به کسی واگزار کنند که بیش از همه به این معیار و صول اصیل انقلاب نزدیکتر باشد و نتنها در شعار بلکه در سوابق و عملکرد وی نشانه های پایبندی به این گفتمان نمایانتر بوده باشد انشاءالله تعالی
نوع مطلب : یادداشتهای من، عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 درباره شخصیتهائی كه شخصأ یا از سوی حزب یا گروه و جریانی برای انتخابات ریاست جمهوری كاندید شده اند و در انتظار احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان هستند نكاتی وجود دارد كه یادداشت كرده ام بإستضهار می رسد : آقای احمدی‌نژاد امروز با آقای احمدی‌نژاد سال 84 فرق دارد، زمانی که وی آمد مردم او را نماد گفتمانی دانستند که در آن گفتمان احیای شعارهای اصیل انقلاب را می‌دیدند. مردم از جریان اصلاحات خسته شده بودند و وی باآمدنش مسائلی همچون ساده‌زیستی، عدالت، اسلام و انقلاب را مطرح کرد و مردم نیز به او اقبال نشان دادند اما این نگرش در چهار سال اول سی درصد و در چهار ساله دوم هفتاد درصد تغییر پیدا کرد.پرکاری وی و اعضای کابینه‌اش به خصوص در چهار ساله اول از نقاط مثبت او بود، تماس بی‌واسطه با مردم نیز نقطه قوتی بود که موجب نزدیکی‌اش با اقشار مختلف جامعه شد، احداث مسکن مهر در حوزه اقتصادی و پافشاری بر مسئله هسته‌ای در حوزه سیاست خارجی از دیگر اقدامات موفق وی بود.در چهارساله دوم وی به لحاظ فرهنگی اختیار را به دست کسانی داد که تصمیمات چهارساله‌اش را نقض کردند، در مورد مسائل اقتصادی نیز نباید تمامی مشکلات را نتیجه مدیریت او دانست. چراکه بخش زیادی از مشکلات ناشی از تحریم‌های فلج‌کننده است. به هر حال عدم توجه به قانون، انحراف فرهنگی و مشکلات اقتصادی به علاوه عدم تفاهم وی با مجلس از جمله مسائلی است که باعث شد اصولگرایان نه دیگر دنبال آقای احمدی‌نژاد باشند و نه ازکاندیدای مورد نظر او حمایت کند یکی از خصوصیات آقای احمدی نژاد رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی اوست و لذا امیدواریم با جلو رفتن سیر انتخاباتی شاهد واکنش غیر طبیعی او نباشیم.آقای سعید جلیلی با اینکه از لحاظ اجرایی ناتوان نیست اما سابقه کار اجرایی نیز ندارد و تنها مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای ایران و یک دیپلمات وزارت خارجه بوده است. آقای قالیباف به اعتبار سابقه اجرایی‌اش محبوبتر است و آقای حداد عادل نیز هم در آموزش و پرورش و هم در مجلس و دانشگاه سابقه کار اجرایی فراوان دارد و معدل کارنامه‌اش پایین نیست با ورود آقای جلیلی به صحنه انتخابات، ما منتظر هستیم ببینیم که آیا وی در میزان آرا جهشی خواهد داشت یا خیر اماحضرت آیةالله العظمی مهدوی كنی (حفظه الله) حجةالإسلام ابوترابی را برگزیده اند ولی مسلمأ باید کسانی که باإمام خامنه ای(أدام الله ظلّه الشریف) زاویه ندارند اجماع کنند و اجازه ندهند کسانی که باإمام خامنه ای(أدام الله ظلّه) فاصله دارند مدیریت آینده جامعه را به دست بگیرند. هرکس در آن ایام در برابر اصحاب فتنه صراحتا موضع گرفت، در خط إمام خامنه ای(أدام الله ظلّه) است و آنکه موضع نگرفت در خط إمام خامنه ای(أدام الله ظلّه) نیست.جناب آیةالله هاشمی رفسنجانی در سال 88 إمام خامنه ای(أیّده الله تعالی) را یاری نکرد و مواضع لازم را نگرفت. البته آقای قالیباف نیز جزء ساكتین فتنه 88 بوده است ولیكن  إمام خامنه ای(أدام الله ظلّه) معتقد به جذب حداکثری و دفع حداقلی است. درست نیست که روی هرکس انگشت بگذاریم و بگوییم آن فرد در یک مقطعی کاری کرده یا نکرده است. اگر این‌گونه عمل کنیم نیروهای خودی را از دست می‌دهیم. ما می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. دو طیف اصلاحات و دولت و انواع امکانات داخلی و خارجی مجهزند. شاخص‌ها را إمام خامنه ای(أدام الله ظلّه) تعیین می‌کنند و ما باید به این شاخص‌ها اعتقاد داشته باشیم. آقای ولایتی نیز مطابق نظر جامعتین(جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه های علمیه) و از مجموعه اصولگرایان معرفی شده است كه هم اكنون مشاور إمام خامنه ای(أیّده الله تعالی) در امور بین‌الملل میباشد و عضو ائتلاف پیشرفت با نظر جامعتین است هنگام برگزاری انتخابات غالبا فضا بازتر، روان‌تر و مطلوب‌تر می‌شود.فضای سیاسی کنونی فضای مطلوبی است . کسانی که عادت به موج‌سواری دارند باز هم می خواهند به موج‌سواری‌شان ادامه دهند و این موج‌سواری را در بستری از این فرض که مردم حافظه تاریخی خوبی ندارند و نباید به آنها آگاهی بخشی کرد، دنبال می‌کنند. متاسفانه این، یک واقعیت است که مردم ما به دلیل حسن اعتماد و وجه عاطفی پررنگی که دارند گاه حافظه تاریخی خود را از دست می‌دهند و فراموش می‌کنند که چه کسی، در چه موقعیت زمانی و مکانی چه موضعی اتخاذ کرد؟  شورای نگهبان یک وظیفه قانونی دارد که با مردم سالاری دینی تعریف شده است. در مورد مردم سالاری دینی نظارت‌هایی تعریف شده، چون یک مردم سالاری جهت دار و معنا دارا است و همین جهت و معنا محدوده‌ای ایجاد کرده است که شورای نگهبان باید عطف به محدوده تعیین شده نظارت هایی داشته باشد. کسی که مردم سالاری دینی را فهم نکرده باشد یا به مردم سالاری لیبرال گرایش پیدا می‌کند یا بطور صرف به وجه تکلیفی توجه می‌کند و یک تعریف متحجرانه می‌دهد، یا از سوی دیگر یک، تفسیر لیبرالی از دین می دهد، هیچ کدام نمی‌تواند متناسب جمهوری اسلامی باشد.  انسانها هم حق دارند و هم تکلیف.  مشروعیت در جمهوری اسلامی دو مؤلفه‌ای است، هم شریعت و حقانیت و هم مقبولیت و رضایت عامه دارد. برای نظارت مردم حق شرعی قائل باشیم و فقط از منظر مقبولیت به آن نگاه نکنیم اختلاف سلیقه‌ها و شاخه‌ها و شعباتی که مربوط به فعالیت سیاسی- تاریخی گروه‌ها یا بخشی از اهداف انقلاب می‌شود جزء عرضیات ‌اند و ذاتی نیستند.رسانه‌ها و کسانی که اهل قلم هستند، باید باتوجه به منویات إمام خامنه ای(دام ظلّه العالی) مبنی بر پرهیز از متشنج کردن فضای انتخابات، به بیان اهمیت و ضرورت حضور پرشور و موثر مردم در این حماسه سیاسی بپردازند. حضور گسترده ملت ایران در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نقش موثری در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. رییس جمهوری تنها به لحاظ قانونی شخص دوم مملکت نیست، بلکه باید به این نکته توجه داشته باشد که از لحاظ علمی، دانش، کارآمدی، اخلاق، معنویات و تمام صفات و کمالات معنوی در رتبه دوم بعد از رهبر معظم انقلاب قرار دارد.  اگر رییس جمهوری در تمام موارد در رتبه دوم قرار داشته باشد ایده آل و مطلوب ملت خواهد بود و با تاثیرگذاری بسیار بر مردم می تواند اهداف کشور را بخوبی پیش ببرد. بهترین راه این است که کاندیداها با یکدیگر گفتگو و ائتلاف به نفع فرد اصلح کناره گیری و یک نفر را نمایندگی از خود معرفی کنند تا تحیر و سردرگمی مردم در انتخاب رییس جمهوری زیاد نشود.  نامزدها جامعه را به سمت تفرقه افکنی و ترور شخصیت همدیگر پیش نبرند.البته روشنگری های اساتید حوزه و دانشگاه از جمله آیةالله مصباح یزدی (زیدتوفیقاته) تاثیر مطلوبی در رفع تحیّر و سردرگمی ناشی از جوسازیها دارد ایشان آقای باقری لنكرانی را برای این مسئولیت اصلح دانستند مسلّمأ شاخص هائی چون سوابق اجرائی هرچه كلان تر و موثرتر همردیف با تبعیت تام از مقام عظمای ولایت فقیه و كارائی در اجرای قوانین و طرح هایی در راستای چشم انداز 20 ساله كشور و قانونمداری و جمعگرائی و و مومن و متعهد به شرع مقدس شاخص هائی است كه میتواند اصلح را از صالح بارزتر نماید كه در این زمینه افرادی چون آقای لاریجانی و آقای محسن رضائی و شخصیت هائی كه بنحوی در مقام اجراء توانسته اند مجری خوبی باشندكه امیدواریم فرد اصلح برای این امر خطیر با اكثریت آراء گزینش گردد

نوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1392/02/8 :: نویسنده : fardaad
انتخاب یك موهبه الهی ست برای نوع بشر تا بتواند با گزینشهای خویش سرنوشتش را بنحو مطلوب رقم بزند و كشور وجودش را كه از شهرهای دهگانه  بنام فكر و دل و چشم و گوش و زبان و دست و پا و شكم و شهوت و هوس تشكیل شده است بتواند تحت اختیار خود اداره كند كه در مدیریت ها انتخاب و گزینش و یا قضاوت ها ضروری ست و قطعا تا چیزی را بمصلحت ندانیم انتخاب نمیكنیم اما چه كسی این قضاوت و انتخاب یا گزینش را برایم امضاء میكند ؟ آیا ریاست فكر را به عقل داده ایم یا به وسواس خناس !!؟ و دیگر شهرهای وجودی ما وضعیتش چگونه است آیا تحت اختیار خود ماست یا ... بنابراین مقوله انتخاب یا گزینش یا قضاوت ها حتی در سرنوشت شخص ما كاملا مؤثّر است تا چه رسد به جامعه ای كه باید در آن با همنوعان خویش زندگی كنیم و اداره آنرا باید به افرادی بسپاریم و ناگزیر جامعه باید تدبیر شود و مدیریت گردد تا بتوانیم در سایه تدابیرش حیات اجتماعی داشته باشیم چه شهر و روستا یا كشوری كه در آن زندگی میكنیم مصالحی دارد و تدابیری و مدیران لایقی را میباید برای مدیریت آن انتخاب و گزینش نمود لذا بی تفاوتی در این مقوله انتخاب نشانه كم بهره بودن انسانیت ماست كه به مصالح و سرنوشت خویش بهائی نمیدهیم اما هر آنكه بهره بیشتری از انسانیت خویش دارد قطعا بیشتر در انتخاب اصلح تحقیق و تفحص بخرج خواهد داد و خود نیز درك بهتری از مصلحت خود و جامعه و نیازهای كلی و جزئی كشور و شهر و جامعه و شخص خود میباید داشته باشد  پس از این موهبت خداوندی حق انتخاب و گزینش كه فقط در وجود بشر بطور كامل نهادینه شده است در بهبود آینده خویش بخوبی استفاده نماییمنوع مطلب : یادداشتهای من، عمومی، اخلاق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ولخرجیهایی كه از گنجینه معارف اللهی ما توسط رئیس جمهوری برای توصیف هوگو چاوز تحت عنوان رئیس دولت مردم ایران اسلامی و به نمایندگی ملت مسلمان میهنمان شده است حكایت بسیار عجیبی ست كه قابل بررسی دقیق و تأمل حساسی ست ایشان در نامه این تعابیر مقدس و ارزشمند را خرج چاوز كرده اند «نام او یادآور زلال پاكی» پاکی و طهارت در فرهنگ دینی به دور بودن از گناه (چه در عقیده و چه در عمل) گفته می شود. نام کسی یادآور زلال پاکی است که تا حد امکان خود را در عقیده و عمل به چهارده معصوم پاک علیهم السلام که آیه طهارت{ یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا } ( احزاب 33 ) به پاکی آنها شهادت می دهد نزدیک کرده باشد. «انسانی عمیقاً موحد و مۆمن و پایبند به ارزش‌های انسانی و آسمانی» عمیقا موحد و مومن را آیات ابتدایی سوره انفال مشخص کرده اند: مۆمنان، فقط كسانى هستند كه چون یاد خدا شود، دل‏هایشان ترسان مى‏شود و هنگامى كه آیات او بر آنان خوانده می شود بر ایمانشان مى‏افزاید و بر پروردگارشان توكل مى‏كنند. هم آنان كه نماز را برپا مى‏دارند و از آنچه به آنان روزى داده‏ایم، انفاق مى‏كنند. مۆمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند { انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا و علی ربّهم یتوكلون الذین یقیمون الصلاة و ممّا رزقناهم ینفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربّهم و مغفرة و رزق كریم } ( انفال 2_4 ) . «تجلی روح آزادگی ... همه ملت های تحت ستم و پرچم برافراشته مبارزان ضد استعماری و عدالت طلبانه و طلایه دار دوستی بین ملت ها است» در فرهنگ دینی ما به هر کس که می خواهند آدرس تجلی روح آزادگی را بدهند آدرس کربلا و روح ملکوتی حسین بن علی علیهم السلام را می دهند و پرچم برافراشته تا ابد او و فرزند منتظرش را راهنمای عدالت خواهان عالم معرفی می کنند. «او نقطه اتكاء روحی و پشتیبان همه انقلابیون و آزادی خواهان منطقه و جهان بود.» مگر غیر از خدا، نقطه اتکاء روحی و پشتیبانی، برای انسان وجود دارد؟ رهبر معظم انقلاب چندی پیش رسما خود را یک فرد انقلابی خواند و نه یک دیپلمات { در دیدار فرماندهان و جمعى از کارکنان‌ نیروى هوائى ارتش جمهورى اسلامى ایران ‌1391/11/19} که با این حساب نقطه اتکاء روحی و پشتیبان ایشان نیز چاوز بوده است!! چون در پیام آمده است: همه انقلابیون جهان . «او در حقیقت شهید راه خدمت به ملت ونزوئلا و پاسداری از ارزش های انسانی و انقلابی است» در فرهنگ دینی شهید به کسی گفته می شود که با نیتی خداپسندانه برای کاری خداپسندانه حرکت کند و جان خود را در آن راه از دست بدهد. گذشته از روایتهایی که مرگ با حب آل محمد ص را شهادت می خواند { مَن ماتَ على حُبِّ آلِ محمّدٍ ماتَ شَهیدا. العمدة، ص 54 } در این جا اگر بتوان عمل چاوز را خداپسندانه دانست اما دو چیز ثابت نیست: کشته شدن چاوز و دیگری نیت خداپسندانه او. «او زنده است تا ایمان و پاكی و انسانیت زنده است. او زنده است تا ملت ها زنده اند و برای استقرار استقلال و مهربانی و عدالت تلاش می كنند.» در فرهنگ دین تنها چیزی که هلاکت ندارد وجه و یا همان فیض خداست{ 88/ قصص: كُلُّ شَیْ‏ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ. 26-27/ الرحمن: كلُ‏ُّ مَنْ عَلَیهَْا فَانٍ * وَ یَبْقَى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلَالِ وَ الْاكْرَام } و اگر کسی باقی به فیض الهی شد می شود «بقیة الله» و این «بقیة الله» فانی نمی شود هر چند از دنیا برود و او زنده است تا خدا هست. «تردید ندارم كه او باز خواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح (ع) و تنها باقیمانده از نسل پاكان، انسان كامل، خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت كامل و مهربانی و كمال یاری خواهد كرد.» معنای این سخن این است که چاوز از کسانی خواهد بود که در زمان ظهور امام مهدی عج «رجعت» خواهد کرد و آن حضرت را در استقرار حکومت عدل یاری خواهد نمود.گذشته از این «تردید ندارم» آقای رئیس جمهور که منشأ آن برای ما روشن نیست و خود ایشان باید توضیح دهند که این اخبار و اطلاعات موثق درباره یاران خاص امام عصر عج را از کجا به دست می آورند؟تنها به ذکر نظر سه تن از علمای بزرگ شیعه در باره «رجعت» بسنده می کنیم:شیخ مفید ره: خداوند، گروهى از امت محمد ص را پس از مرگشان، قبل از روز قیامت بر مى‏انگیزد { بحارالأنوار 53/136 به نقل از« المسائل السرویّه» {سید مرتضى ره: عقیده شیعه امامیه این است كه خداوند، هنگام ظهور امام زمان، گروهى از پیروان او را كه پیشتر در گذشته‏اند بر مى‏گرداند، تا به ثواب یارى او و دیدار دولتش برسند. بعضى از دشمنانش هم بر مى‏گردند، تا از آنان انتقام گرفته شود.آنگاه پیروان آن حضرت از دیدن ظهور و غلبه حق و برترى حق پرستان لذت مى‏برند { بحارالأنوار 53/136 به نقل از« المسائل السرویّه»  به نقل از رساله او در جواب سۆالات اهل رى } علامه مجلسی ره: رجعت مخصوص كسانى ‏است كه مۆمن خالص یا منافقِ محض از امت اسلام باشند، نه از امت‏هاى پیشین‏ { بحارالأنوار 53/136 به نقل از« المسائل السرویّه»  وى سخنان علماى شیعه را در باره رجعت در همان جلد از بحار الأنوار( ص 22- 144) آورده است } در حالی كه هوگو چاوز یک شخصیت نظامی ـ سیاسیِ غیر مسلمان بود که برای منافع و اهداف خود هر کاری که از دستش بر می آمد و لازم می دید انجام می داد. منافع او گاه در لبخند به ما بود و گاه در بوسیدن اوباما؛ گاه در فشردن دست رئیس دولت اسلامی و گاه در فشردن دست هیلاری؛ گاه در انداختن چفیه به گردن و گاه در انداختن دست به گردن رقاصه های خیابانی و البته ارتباط با چنین شخصیتی عیبی برای ما و مسئولانمان محسوب نمی شد؛ زیرا این دستور قرآن است که تا قوم و ملتی حتی غیر مسلمان و کافر، بر ضد شما اقدامی نکرده و مناسبات با شما را محترم می شمرد شما هم با او رفتاری عادلانه داشته باشید و مناسبات با او را محترم بشمارید { لا ینهاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم فی الدّین و لم یخرجوكم من دیاركم أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم إنّ الله یحبّ المقسطین إنّما ینهاكم الله عن الذین قاتلوكم فی الدین و أخرجوكم من دیاركم و ظاهروا علی إخراجكم أن تولّوهم و من یتولّهم فاولئك هم الظّالمون } ( ممتحنة 8_9 } ما هم در یک ارتباط متقابل منفعت می دادیم و منفعت می گرفتیم. آیا رئیس جمهور با شخصیت چاوز آشنا نبوده و یا اینكه چون رشته تحصیلی او اللهیات و معارف دینی نبوده و فرصت كار تخصصی روی این معارف را نداشته اند درك و تصور درستی نسبت به معارف و یا تعابیر ندارند دچار این اشتباهات و انحرافات حساس و بسیار مهم خصوصا درباره رجعت و مفهوم آن میشوند و با اطمینان قائل به رجعت چاوز و شناخت رجعت كنندگان و یاران منجی موعود (عج) میشود؟!! و یا اینكه هم چاوز را بخوبی میشناسند و هم تعابیر مهم معرفتی را واقفند امّا معنائی را غیر از معانی متخصصان معارف و علمای دین ما كه از طریق قرآن و روایات و با تخصص ویژه ای كه دارند بدست آورده و ارائه میدهند میخواهد ارائه دهد !!!؟اگر حتی شخصیت چاوز از استكبار ستیزی موجب محبوبیت ظلم ستیزان است نباید بیش از آنچه باید تمجید اینچنینی كه به غلوّ عجیب رسیده است آن هم به نمایندگی از همه مردم ما كه نامه ای رسمی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعنوان اعتقاد جمعی و مواضع همگانی نوشته شده نوشته می شد
نوع مطلب : عمومی، اخلاق، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1391/12/11 :: نویسنده : fardaad
در این چند ماه شاهد سیر صعودی قیمتهای اكثر كالاها بدون دلیل قانع كننده بوده ایم قطعا قحطی و كمبود این اجناس دلیل گرانی نمیتواند باشد و كسی این مسئله را دلیل بالا رفتن قیمتها عنوان نكرده است و نیز افزایش قیمت دلار دلیل اتمّ برای افزایش نرخ بسیاری از كالاها نمیتواند باشد كما اینكه بسیاری از كارشناسان براین باورند كه وابستگی بسیاری از اجناس به دلار اندك و ناچیز است پس چه چیز میتواند قطعا و با شواهد و قرائن كشف شده و مبرهن  علت تامه گرانیها بوده باشد ؟ احتكار ... این پدیده زشت اجتماعی اخلاقی اقتصادی و گاهی سیاسی ... در حالی كه بازار ما و تولید كنندگان و توزیع كنندگان اكثر مسلمانند و حرمت احتكار را میدانند پس چگونه این گناه عظیم و هولناك را برخی براحتی مرتكب میشوند و توجیه میكنند و بی آنكه گرفتار عذاب وجدان شوند با طیب خاطر دست و پا زدن مردم فقیر و متوسط را كه در اكثریت هستند میبینند و شاهد بیچارگی شان هستند و به عمل ننگین احتكار ادامه میدهند قال رسول الله (ص) : یُحْشَـرُ الحَكّارونَ وقَتَلَهُ الأنْفُـسِ  إلى جَهَنّمَ فی دَرَجةٍ .پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :محتكران و آدم‏كشان در جهنّم همردیف و هم درجه‏ اند .{ كنز العمّال :9739 منتخب میزان الحكمة : 160}نوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

انقلاب 57 با نام اسلام و هدف اجرای آن در میهن عزیزمان به پیروزی رسید و در طول 34 سال عمر خود موانع و مسائل و مشكلات عدیده ای را با خسارتهای جبران ناپذیر پشت سر گذراند و اكنون در دورانی قرار گرفته است كه دارای عظمتی غیر قابل تصور از لحاظ دوران آغازین می باشد كه مرهون جان نثاری های بهترین هایمان بوده است كه با سرسپردگی به اهداف بلند و مقدس انقلاب و فرامین ولی فقیه كه خود منشاء همه بركات انقلاب است به این جایگاه رسانیده است و پس از این نیز رمز فائق آمدن بر همه دشمنان و مسائل و مشكلات همین اصول مسلّم خواهد بود كه در رأس آن اطاعت بی چون و چرای از ولی فقیه و وفاداری به اهداف انقلاب بهمن 1357 و نثار جان به پای این درخت ثمربخش است و لیكن رمز بقای این نهضت اسلامی و حاكمیت آن بر دشمنان پوشیده نیست و در مسیر دشمنی خود اختلال در اجرای این اصول بقاء و پیشبرد را سرلوحه ماموریتی خود قرار داده اند و متأسفانه در مواردی موفق هم بوده اند كه فتنه هائی را راه انداخته یا تلفات و ریزشهائی را از بدنه نظام اسلامی بستانند اما دشمنی دشمنان هیچگاه فروكش نخواهد كرد و این خیال واهی است كه ساده لوحانه بپذیریم كه دشمن در تعاملات خود نسبت به نهضت اسلامی یا حاكمیت دین از سر صلح درآید بلكه در عداوت خود زیركانه تر عمل خواهد كرد و این موضوع كاملا مبرهن و آشكار است فلذا در پی مأموریت براندازی اصل ولی فقیه و حاكمیت دینی مهمترین هدف است و هدف دوم سستی در اطاعت اوامر او و یا تعلل در پیشرفت بسوی آرمانهای انقلاب و ایثار در این راه نورانی ست . برای اجرای این مأموریت چند راه را عملی كرده و در نظر دارند نخست حرمت شكنی عدم اطاعت از ولی فقیه كه شرعا حرام و قانونا موجب بطلان تنفیذ حكم برای مجریان همه قواست دوم به فراموشی سپردن اصول آرمانی انقلاب اسلامی به بهانه تغییر دوران و جهان معاصر و سوم ناامید كردن آحاد ملت در حمایت و ایثار در راه انقلاب اسلامی بوسیله ضربه حیثیتی به حاكمیت آن و اختلافات بین قوا كه منجر به هتاّكی و برخوردهای خارج از شأنشان در ملأ عام بشود و از سوی دیگر با القائات افراط یا تفریط گرایانه دو طیف ارزشی و غیرارزشی را بصورت متعصبان بی منطق تشكیل داده و بر آن دامن بزنند و موجبات فتنه های ریشه ای بین توده ای بشوند كه خسران آن عمیقتر و دامنه دار تر خواهد بود پس باید آگاهی و بصیرت خود را در این دوران و ایام پیش رو دوچندان كنیم و برای حفظ انقلاب و ارزشهای آن كه در رأس آن شهدای عزیزمان است گوش بفرمان ولی فقیه زمان باشیم كه فصل الخطاب شرعی و قانونی همه ما و حجت ما در برابر خداوند است . انشاءالله این توفیق همیشه رفیقمان باشد تا بتوانیم آبرومندانه در پیشگاه بقیةالله الأعظم حاضر شویم به امید آنروز ...
نوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

میلاد با شكوه و مقدس خاتم انبیاء الهی حضرت محمد مصطفی (ص) و مبیّن دین نبویّ امام جعفر صادق (ع) در تقارنی معنا دار واقع گردیده است كه از باب لارطب و لا یابس الا فی كتاب مبین شاید بتوان حكمتی را در این مقارنت كشف نمود به اینكه تنها وجه اشتراكی كه بین پیامبر اعظم (ص) با صادق آل محمد (ع) نسبت به باقی أئمة معصومین (ع) دارا بوده اند فرصتی برای تبیین دین اسلام است كه در حقیقت زوائد و انحرافاتی كه در طول دوران پس از پیامبر أكرم (ص) در دین مبین اسلام ایجاد شده بود با تلاشهای طاقت فرسای امام صادق (ع) و شاگردان مبرّز ایشان از اسلام ناب محمّدی (ص) مبرّا گردید علی رغم خواست دشمنان و منافقانی كه به وسیله انحرافات ایجاد شده خیل عظیمی از مسلمین را گمراه كرده یا از این امّت مظلوم در راستای اهداف شوم و شیطانی خود سوء استفاده ها میكردند ... و ما كه مفتخر به مذهب جعفری هستیم میباید در مسیری كه این امام همام از راه اصیل دین محمدی (ص) روشن نموده اند حركت كنیم تا مورد شفاعتشان واقع شویم انشاءاللهنوع مطلب : یادداشتهای من، عمومی، اخلاق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اباعبدالله الحسین علیه السلام آیا تنها تشنه آب بود یا تشنه هدایت امّت اسلام ؟ قطعا قیام بر علیه نظام فاسد و غیر قانونی حاكم تنها راهی بود كه برای بیداری مسلمین از غفلت و انحراف اسلام راستین می باید انجام شود حتی اگر بظاهر به پیروزی و سرانجام نرسد در زمانی نچندان دور به نتیجه نسبی رسید و تا ظهور منجی بشریت به نتیجه كامل خواهد رسید و لیكن درخشش این چراغ هدایتگر در هر دوره حیات بشری موجب نجات ملّتهای دربند خواهد شد و حضرتش با این نهضت روشنگرانه و نثار خون خود و عزیزانش در حقیقت بیشتر تشنه هدایت مردمی است كه مدعی پیروی دین محمّد (ص) بوده ولی درواقع مقهور نفس أمّاره  و حاكمان شهوت پرست و منحرف  زمان خویش اند كه بنام اسلام در پی محو اسلام از صحنه روزگار بودند امّا دین خداوند را خداوند حفظ میكند كه با قیام خونین ولیّ اش برای همیشه  دینش را حیاتی دوباره بخشید و تا قیام قیامت و تا فراگیر شدن اسلام ناب محمدی این نهضت حسینی ست كه اسلام را حفظ میكند والله متمّ نوره و لو كره المشركون ...نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

محرم ماه تعزیت است و تنها برای دشمنان اباعبدالله ع مبارك است  اَللّهُمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَیَّةَ وَ ابْنُ آکِلَةِ الَْآکبادِ اللَّعینُ ابْنُ اللَّعینِ عَلى لِسانِكَ وَ لِسانِ نَبِیِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

خدایا این روز روزى است که مبارك و میمون دانستند آنرا بنى امیه و پسر آن زن جگرخوار (معاویه ) آن ملعون پسر ملعون (آه لعن شده ) بر زبان تو و زبان پیامبرت که درود خدا بر او و آلش باد 

و برای شیعه هیچ بركتی ندارد  وَ هذا یَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِیادٍ وَ آلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَیْنَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِ

و این روز روزى است که شادمان شدند به این روز دودمان زیاد و دودمان مروان بخاطر کشتنشان حضرت حسین صلوات اللّه علیه را


بلكه موجب حزن و اندوه برای فاجعه ای كه از ظلم بنی آدم به ولیّ الله رسید یا اَباعَبْدِاللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ الْمُصیبَةُ بِكَ عَلَیْنا وَ عَلى جَمیعِ اَهْل ِالاِْسْلامِ

اى ابا عبداللّه براستى بزرگ شد سوگوارى تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسلام


این ماه باید باعث توبه همه آدمیان از معاصی بشود كه همانند یزیدیان حسین زمان را به مسلخ نبریم كه فطرت پاك درون ما نیز حسینی ست كه با گناهان ذبح میكنیم و خوشا بحال ما شیعیان كه با بزرگداشت این ماه عظیم موجبات توبه و قیام برعلیه یزیدیان زمان و بخصوص یزید نفسمان فراهم میشود عظّم الله اجوركم فی مصائب اهل البیت علیهم السلام

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یكی از دلائل گرانی در بازار كم فروشی و احتكار است كه ناشی از بی تقوائی گروهی از تجار و كسبه به امید سود بیشتر به هر قیمت میباشد اما آیا این آرزوی آنان مبارك است یا موجب بی بركتی و نحسی و خسران دنیوی و اخروی است ؟ قطعا سخن آفریدگارمان كه همیشه حاضر و ناظر اعمال همه ماست حق است كه در سوره مباركه مطففین درباره كم فروشان میفرماید { ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. و اذا کالو هم او وزنو هم یخسرون. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. لیوم عظیم. یوم یقوم الناس لرب العالمین } ( واى بر کم ‏فروشان. آنان که وقتى براى خود پیمانه می‏کنند، حق خود را بطور کامل می‏ گیرند. امّا هنگامى که می ‏خواهند براى دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم مى‏ گذارند. آیا آنها گمان نمى ‏کنند که برانگیخته مى ‏شوند. در روزى بزرگ. روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان مى ‏ایستند) مسلما نتائج گرانی گریبان سیاه كاران بازار را خواهد گرفت و آه بینوایانی كه زیر بار سنگین گرانیها بیچاره شده اند بزودی هستی محتكران و كم فروشان و گرانفروشان را بباد خواهد داد اما وظیفه همه در قبال این فساد عظیم چیست ؟ آیا یك گرانفروش از یك جانی و متجاوز یا محارب كمتر است ؟ پس میباید مسئولین امر بخصوص قضاء تا سر حد اعدام گرانفروش در ملاء عام پیش بروند تا احدی دیگر جرات این جنایت را پیدا نكند و این مسئله همچون دفاع مقدس میباید در سرفصل مهمترین اقدامات سه قوه قرار بگیرد و بدور از شعار با اخلاص و قصد قربة الی الله بداد مردمی كه تا پای جانشان حامی آرمانهای نظام بوده و هستند و اكثرا محروم مواهب رابطه ای  هستند برسند انشاءالله بزودی شاهد توجه دست اندركاران باشیمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

رمز موفقیت همه كشورها و ملتها مخالفت با صهیونیسم است و این راز در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برملا شد و نیز در مصر كه احزاب اسلامی توانستند توفیقاتی بدست آورند همه كشورهای دنیا اعم از مسلمان و غیره و آسیا و اروپا و آمریكا و آفریقا و ... باید به این رمز مهم موفقیت در دوران كنونی دست یابند كه پیروزی و استقلال كامل و آزادی از بندهای استكبار جهانی در همه عرصه ها اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این است كه با غده سرطانی یهود كه همان صهیونیسم میباشد باید مخالفت نمود تا به رهائی و آزادی و استقلال رسید مردم در چنگال نظامات حزبی و رسانه های وابسته به صهیونیسم اسیر و با ثروتهای غارت شده از منابع سایر ملتها مواجه اند. در بهترین حالت باید از یک حزب به حزب دیگری که در واقع نسخه دوم همان است پناه ببرند و دوباره روز از نو و روزی از نو.امروز مردم آمریکا و اروپا نیز اسیر برخی حاکمان ناکارآمدی هستند که توسط صهیونیست های بی فرهنگ بر آنها تحمیل شده و مجال اعمال اراده را از آنها سلب کرده اند از این روست که همه ملتها به تنگ آمده اند و فریاد می زنند ولی فریادرسی ندارند.فلسفه وجودی صهیونیستها و نظام سلطه زیر سئوال رفته است.مارکسیسم رفت و سرمایه داری هم خواهد رفت استکبار امریکایی و صهیونیستها هم رفتنی هستندگرچه ممکن است مستکبران در کوتاه مدت و با فریبکاری، گامهایی به جلو بردارند و خود را تحمیل کنند ولی بدانند که دوره تاریخی آنان به پایان رسیده استدوره افول حاکمیت آنها مدت هاست که شروع شده و اکنون سرعت گرفته است. این حقیقت روشن را نباید فراموش کرد یا نادیده گفت و نباید با سوء تدبیر از سرعت سقوط آنان کاستولت های استکباری در اداره امور خودشان شکست خورده اند و خسارات سنگینی بر جامعه بشری تحمیل کرده انددر پی بیداری عظیم ملتها در دهه های اخیر و به دنبال زیر سئوال رفتن اساس رژیم جعلی صهیونیستی و به خطر افتادن منافع نامشروع آنان در برابر مقاومت جانانه مردم فلسطین و ملتهای منطقه و بلکه جهان، آنان طرحها و توطئه های جدیدی را به اجرا گذاشته اند و می خواهند مانع از پیشرفت و عزت ملتها شوند و رژیم اشغالگر صهیونیستی را از قهر ملتها نجات دهند.نباید فراموش کنیم که صهیونیستها از زشتکارترین عناصر شناخته شده تاریخ هستند که برای تأمین منافع نامشروعشان ارزشهای الهی و انسانی را قربانی می کنند. دست به هر کاری می زنند، فرهنگ ها را نابود می کنند و سرزمینها را به آتش می کشند. جنگ راه انداخته و زندگی و اموال مردم را غارت می کنند.تمام سرزمین فلسطین متعلق به ملت فلسطین است که با اراده و رأی آزاد آنان اداره خواهد شد و صهیونیست های بی فرهنگ نباید حتی در یک وجب از سرزمین فلسطین حاکمیت داشته باشند، در غیر این صورت در آینده نه چندان دور باید شاهد تکرار جنایات آنان و نابسامانی و تفرقه گسترده تر بین خودمان باشیم.دشمن با یک طراحی پیچیده و حتی با ژست برخورد با صهیونیستهای تندرو به دنبال تثبیت این رژیم است. مگر نه اینکه دولت امریکا بارها اعلام کرده و می کند که به حفظ رژیم صهیونیستی متعهد می باشد.باشد که روز قدس در کاربری بین‌المللی‌اش نیز منجر به آزادی قدس شریف و محو صهیونیست‌های غاصب از نقشه جغرافیایی عالم شود
نوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1391/05/24 :: نویسنده : fardaad
پیامبر اكرم (ص) فرمودند فرصت ها را مغتنم شمارید كه چون ابر میگذرند ... هنوز در ماه مبارك هستیم این فرصت های طلائی را غنیمت شماریم و طوری با آفریدگارمان عهد ببندیم و توبه كنیم كه تا سال آینده اثرش ماندگار باشد و ادامه داشته باشد هر چه گفتی بتوانی عمل كنی و خلف وعده نكنی ماندن بر عهد مهم است ادامه داشتن صفات خوبی كه ماه مبارك كسب كردی مهم است نه اینكه باز برگردی به وضع سابق !!؟ یعنی دوام خوبی ها مهم است اگر تصمیم گرفتی دروغ نگوئی غیبت نكنی ووو گناهان زبانی و دستی و پائی و چشمی و گوشی و بطنی وووتا فكری و قلبی ...نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1391/05/17 :: نویسنده : fardaad
اوج فضائل لیالی و ایام و عبادت عبّاد شب قدر است كه در آن شب آخرین كلام وحی كه حامل فرامین كاملترین دین آفریدگار جهانیان و پروردگار انسان است نازل شد { انّا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراك ما لیلة القدر لیلةالقدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر } شب سرنوشت سازی كه رویدادهای بی نظیری در آن رخ می دهد ... نزول فرشتگان و روح (ازفرشته عظیمتراست) برای همه امور ... و سلامت تا طلوع فجر. درباره شب قدر و این سوره مقدس و آیات عجیب آن تفاسیر بسیاری بیان شده كه البته تنها مفسر واقعی معصومین (ع) هستند و اگر مفسری غیر از آنان بخواهند تفسیر كلام الهی را بگویند باید از آن آبشخور سرچشمه بگیرد و الّا غلط است امّا شب قدر كدام یك از شبهاست؟ روایات صحیحة میگویند 19 و 21 و 23 و 27 با این توضیح كه در شب قدر مقدرات معلوم و در شب 21 با توجه به توبه بندگان خدا در مرحله تغییرات قرار میگیرد و در شب 23 با امضای جانشین خداوند بر روی زمین كه هم اكنون امام مهدی (عجل الله فرجه) هستند قطعی می شود و در شب 27 مهلتی نیز بصورت تبصرة ممكن است در نظر گرفته شود اما آنچه مهم است اینكه ما در این شبها با آنهمه عبادات و روزه داریها به كدام مرحله برسیم آیا به مرحله كنترل جسممان كاملا رسیده ایم و یا بیشتر حتی به قدرت كنترل خطورات ذهنی و تصمیماتمان هم دست یافته ایم و یا درجه اعلی اینكه به مقام در اختیار گرفتن روحمان موفق گشته ایم كه در مسیر كمال الهی حركت كند تا لقای حق برایش نصیب گرددنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : fardaad
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو