یادداشت های شخصی
1390/11/30 :: نویسنده : fardaad
بسم الله الرحمن الرحیم
 شناخت حضرت مهدی منتظر(عج) خود تداعی کننده عدالت گستری است که اضمحلال ظلم و بی عدالتی را ازاهداف قیام خود در سرتا سرجهان آخر الزمان قرار داده و سرلوحه انقلاب  خودرا برپائی عدل عالم گیر درهمه مصادیق و جلوه های زندگی بشری در جنبه های مادی و معنوی معرفی فرموده است که براستی طبق بیان معروف پیامبرعظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اشاره لطیفی به تاثیرات فقر در باور های انسان داردواز مهمترین نکات کلیدی روان شناختی می تواند باشد این بیان نورانی است که فرمودند: کادالفقران یکون کفرا ( کافی ج 2صفحه 307 ) که براستی وجود فقر تهدید جدّی برای ایمان و باور های انسان می تواند باشد و به تعبیری با ورود فقر در یک خانه ای ایمان از درب دیگری ممکن است خارج شود پس مهمترین تاثیرات فقر ضربه به اعتقادات یک فرد می تواند باشد و عمده علل ایجاد فقر نا برابری در تقسیم مواهب خدادادی و نا بسامانی در اقتصاد است که اکثر مکاتب مادی را  ایجاد و پس از چندی مضمحل ساخته است و تا کنون تلاطمات آن دامنگیرعالم بشریت بخصوص کشور های مدعی توسعه یافتگی گردیده است و همین نشانه نا کار آمدی و بطلان مکاتب بشری است که در همه عرصه ها شاهد شکستهای پی در پی بالاخص در این دهه های اخیر می باشند در حالی که اهداف نظریه های بر پایه رفاه و رشد اقتصادی در جهان بوده است و  توسعه جهانی را انتظار می کشیدند امّا با نیم نگاهی به آمار های گزارش توسعه جهانی بوضوح در می یابیم که در دهه 1990 میلادی تا کنون کشورهای کم درآمد هنوزبا تداوم فقرمواجع  هستند و کشورهای متوسط هم نرخ رشد بالائی نداشته اند ازلحاظ منطقه ای هم بررسی های آماری نشان می دهد که بجز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4\6 و 1\6 درصدی داشته اند لقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبوده اند و اروپا در دهه 90در رکورد بوده و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اعتصاد آزاد قرار  داشته اند وضعیت آمریکای لاتین و خاور میانه و آفریقای شمالی نیز با رشد حدود یک در صدی مساعد نبوده است، در مجموع جهان در این دهه بیش از یک در صد رشد سرانه در آمدی نداشته است بنابراین ادعای کسانی مثل دالر و کرای که این عصرراعصررشد جهانی معرفی کرده بودند با موارد نقض بی شماری مواجه است0البته می توان به شکلی برخی کشورها را مانند چین و شاید هند که بواسطه دسترسی به بازار های جهانی توسعه یافته تلقی نمود، امّا تبعیض طبقاتی موجود در این کشور ها یقینا به نا پایداری رشد اقتصادی منجر خواهد گردید چرا که توده انسانهائی که گردانندگان مواهب مادی بصورت دادوستددرعرصه اقتصادی وتولید هستند موثر ترین جنبه های توسعه یافتگی و ثبات رشد اقتصادی محسوب می شوند پس نا  برابری و تبعیض و بی عدالتی درواقع علة العلل در تقلیل قدرت مادی یک کشوربحساب می آید که روند تولید و توزیع را تحت تاثیر خود داردواین همان دغدغه ای است که قرن های متمادی بشررا ناامیده نموده تا به هر سوی روی آورده و بسوی هر مکتب و مشرب متمایل شود و نا کار آمدی مکاتب بشری را نمایان تر ببیند و مگرنه این است که خداوند امکانات زندگانی را کامل و وافر برروی زمین برای همه انسانها فراهم کرده است که حتی برای نسلهای آینده و جمعیت های چند برابر از حال مهیا فرموده است ؟! پس چه عواملی باعث این همه کمبود ها و فقر در جهان گردیده است ؟ ممکن است این نظریه درست باشد که عدم آگاهی کافی به منابع موجود و منابع بالقوه زمین از یک سو و عدم کشف توانمندی های انسانی اعم از قدرتهای روحی فکری و حتی جسمی از سوی دیگر و نیزعدم وجود یک نظام صحیح توانمند برای تقسیم ثروت زمین ضلع سوم این مثلث را تشکیل می دهد و موجب هلاکت انسانهای زیادی به علت گرسنگی شده است0نظام حاکم اقتصادی یک نظام استثماری استعماری است که با تکیه بر نظام جنگی بخش مهمی از توانمندی های انسانی را هدر داده و باعث کشتارهاو بیماری های لاعلاج و بیچاره گی های فراوانی شده است درحالی که نیروی فکری بشرمی باید بطور مداوم درجستجوی منابع جدید وراه کارهای پویا برای بهسازی زندگی انسان بوده و در این قرنها تجربه و علم ، بخصوص علومی که با ظهوراسلام منشاء همه علوم کنونی موجود در دنیاست راهی را برای خروج از این بٌن بست ها و نجات از این حرمانهاوعمران بیشتر و بهتر جهان می یافتند امّا مع الاسف جز نا بودی و محرومیتهای اکثریت حاصلی دربرنداشته اند0در حالی که اگر این نظام حاکم اقتصادی در جهان و نظام های جنبی آن که تولید سلاحهای جنگی و کشتارجمعی و متنوع آن و ایجاد جنگ و رعب و وحشت و درگیری های سیاسی و جنگ سرد و تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و 000دگرگون شود نیروهابرای استخراج منابع بی شمار زمین بکار می روند و علم و دانش پیش رونده در اختیار این برنامه قرار می گیرد و بسرعت منابع تازه ای کشف می گردد و شکوفائی خاصی به اقتصاد بشر می بخشد لذا در روایات مربوط به حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) اشارات پر معنائی به این توسعه اقتصادی دیده می شود {  انه یبلغ سلطانه المشرق پر معانی و تظهرله و الکنوز و لا یبقی فی الارض خراب الایعمره } ( اسعاف الراغبین باب 2 صفحه 140 و 141) ( حکومت او شرق و غرب را فرا خواهد گرفت و گنجینه های زمین برای او ظاهر می گردد و درسرجهان جای  ویرانی باقی نخواهد ماند مگر این که آن را آباد خواهد ساخت )  پس ویرانی ها بدلیل کمبود نیرو های انسان است نه کمبود مالی ، بلکه هدر روی های مالی و مادی و استعداد های انسانی عدم حسّ مسئولیت جهانی علت ویرانگری است و نیز عدم نظام صحیح اقتصادی و اجتماعی و وجود نا برابر هائی که همه وهمه میتواندبعنوان منشاً خرابیها مورد بررسی واقع شود در درروایت دیگری که از امام صادق(ع) نقل شده است می بینیم که می فرمایند{ اذاقام القائمُ حکم بالعدل وارتفع الجورفی ایّامه وآمنت به السُِِِِّل و اخرجت الارض برکاتها ورَّدِّ کلُّ حقّ الی اهلۀ و حکم بین النّاس بحکم داوود(ع) و حمک مُحمّد(ص) فحینئذ تُظهرُالارض کُنوزُهاوتبدی برکاتها ولایجدُالرّجُل منکُم یومئذ موضعا لصدقة ولا لبرّه لشمول الغنی جمیع المـومنین} ( بحارالانوارج13چاپ قدیم) < هنگامی که قائم ماقیام کندحکومت رابراساس عدالت قرار میدهدوظلم وجوددردوران اوبرچیده میشودوجادّه ها درپرتوی وجودش امن وامان میگردد وزمین  برکاتش راخارج سازد و هرحقی بصاحبش میرسددرمیان مردم همانند داوود(ع)ومُحمّد(ص)داوری کندودر این هنگام زمین گنجهای خود را آشکار میسازدوبرکات خودراظاهرمیکندوکسی  موردی رابرای اتفاق وصدقه وکمک مالی نمی یابدزیراکه همه مومنان بی نیازوغنی خواهندشد > حدیث گُهرباری است که می تواند بعنوان سرفصل همه حکومتهائی که دغدغه اقتصادی و اداره امورمادی کشورشان رادارند گنجینه ای تمام نا شدنی ازراه کارهاوکد رمزهای موفقیت آمیزصددرصدمتقن باشدکه متاسفانه ازنگاه جدّی مسلمانان وحتّی شیعیان دورمانده است همانند بسیاری ازگفتارهای معصومین(ع)که محجورمانده است0بانگاهی سطحی برعبارات این حدیث گرانقدربوضوح علت خروج گنجهای زمین رامعرفی میکندکه عبارتنداز1ـ تشکیل حکومت    برپایه عدل ویاایجادتشکیلات مدیریتی عادلانه 2ـ رفع جوروستم وبه تعبیری ایجادتشکیلات مبارزه با بیعدالتی وظلم وتجاوزوهرگونه خللی که درنظم وروندعدالت محوری ممکن است ایجادشود3ـ امنیت راه هاکه تعبیرواضح آن ایجادجادّه هاومسیرهای زمینی وهوائی ودریائی درعرصه امروزوآینده بصورت امن که مسلما درزمین بزرگراه وخطوط آهن یاشبه آن درآینده بستگی به وسائط نقلیه آن بنحوگسترده باامنیت بالاونیزدرهواخطوط هوائی وهواپیماهای مدرن باامنیت ودردریااختراع کشتی ها وزیردریائی هاوزیردریاها وایجادراه هاوکشف مسیرهای آبی وکیفیت بخشی به آن باضریب بالای امنیتی 4ـ اخرجت الارض برکاتهاکه می تواند اشاره به کشت وزرع وباغداری باشد که زمینهای کشاورزی راگسترش داده وباطرح های نوین  سرزمین های باید به آبادی وکشاورزی تبدیل وباتسهیلات حکومتی کیفیت کشت وزرع وباغ ودفع آفات ومواردمحصولات رونق یابد5ـ ردّ کلُّ حقّ الی اهله که می توانداشاره به عدالت  اجتماعی که اخیرا موردتاکیدولی فقیه زمان بوده است ودستوربه تحقیق دراین مهم داده بودندکه با توجه به معنای عدالت دراسلام عدم ایفای حقوق سرمنشأ معضلات جدّی درجامعه خواهد  بودومانع مهمی است در روندحاکمیت عدل که ایفاء نمیشوند6ـ وحکم بین الناس بحکم داوود(ع)وحکم محمّد(ص)این تعبیراشاره به سیستم قضائی است که درحکومت مهدوی ایجادواعمال خواهدشدونکته قابل توجّه اینکه اگربخواهیم بجائی برسیم که زمین گنج های خودراآشکارکند(فحینئذتظهرالارض کنوزها و تبدیبرکاتها ) ودیگرفقیری نباشدکه بخواهند کمکهای مادی را  ارائه دهند(ولایجدالرجل منکم یومئذموضعا لصدقه و لالبرّه لشمول الغنی جمیع المومنین) این شش نکته نورانی صدرروایت که مهم اند دراین حدیث،بعنوان علت ظهور گنج های زمین بیان شده است که درزمان حضرت مهدی عجل الله فرجه ایجادمیگردد واگر بطورجدی وبصورت تحقیقی بررسی شودبه نکات مهمتروحیاتی تری می توان دست یافت که البته من بصورت سطحی بظاهرهرحدیث این سرفصلها را اشاره کردم و مطمئنا جای بررسی های دقیق تری دارد0پس کشف منابع زمین وظهورگنجهای آن درزمان حکومت جهانی مهدوی دلیل  رفاه عمومی است ونبود این مواهب بصورت ظاهری دلیل برعدم این گنج خدادادی نمی باشد بلکه این نعمتها وجود دارند ولیکن باید کشف شوند وراه دست یابی آن همین فصول ششگانه  مذکوردرحدیث شریف است که با نبودهریک مسلما نمیتوان به این کنوز ارضی دست یافت یعنی با وجود سیستم حکومتی ظالمانه و استعماری که هم اکنون دراقتصادجهانی حاکم وجود  دارد باظلم وستم پنهان وآشکاردربین افراد ناهنجارجوامع وعدم امنیت در راه و وجود دزدان راهزن و یا ضعف در وسایل جابجائی که موجب تلفات وهدر روی محصولات ومنابع می شودویانبودفرهنگ صحیح کشت و زرع درتولیدغذای انسانها که شاهداتلاف محصولات یامسمومیتهاویا کمبودغذاحتی بعنوان بحران غذادراین دهه های 1990تاهم اکنون بوده وهستیم نیز وجودافرادسودجودرسیستم اداری ورشوه خواری هاونابرابری درحقوق وبی عدالتی دربهره مندی از بیت المال ونیزعدم وجودسیستم قضائی کارآمد وکاهش جرم واصلاح مجرمین ورفع هرگونه تجاوزگری وگناه درجامعه وداوری صحیح که ضامن امنیت واخلاق واصلاح درجوامع خواهدشدو00که دراین فصول ستّه اشاره گردیدمی تواندعلت عدم کشف ثروت های زمین و کنوزآن معرفی شودکه بارفع هریک ازاین مواردمی توان به این هدف نزدیکترشدتابه مواهب الهی دست پیداکرد0درروایت دیگری که ازپیامبراسلام صلی الله علیه وآله نقل شده است می خوانیم که فرمودند:{اُبشّرکم باالمهدی یملاوالارض قسطا کماملئت جورا وظلما یرضی عنه سُکان السماء والارض یقصم المال صحاحا فقال رجل ما معنی صحاحا قال (ص)بالسّوریه بین الناس ویملاء وقلوب امة محمد(ص) غنی ویسعهم عدله حتی یأمرمنادیایُنا دی یقول من له بالمال حاجة فیلقم فما یقوم من الناس الّا رجل واحد ثم یأمر له بالمال فیأخذ ثم نیدم و یرده}  (نورالابصارفی مناقب آل بیت البنی المختار ص 156 وص157 ) شما رابه ظهورمهدی(ع)بشارت می دهم که زمین راپراز عدل وداد می کند همانگونه که از ظلم وجورپُر شده است  وساکنان آسمان هاوزمین ازاوراضی می شوند واموال وثروت هارابطور صحیح تقسیم میکند وکسی پرسید معنی تقسیم صحیح ثروت چیست؟فرمودبطور مساوی درمیان مردم سپس فرمود ودلهای پیروان محمد(ص) راپرازبی نیازی می کند وعدالتش همه رافرا می گیرد تا آنجاکه دستور می دهد کسی باصدای بلندصدا بزند که هرکس نیاز مالی دارد برخیزد هیچکس بر نمیخیزد جز یک تفرقه امام دستور می دهد مال قابل ملاحظه ای به او بدهند امّا اوبزودی برمی گرداند ونادم وپشیمان می شود ازاینکه حریص بوده است0نکاتی که دراین حدیث چشم نوازاست اینکه ساکنان آسمان وزمین ازاو راضی می شوند { یرضی عنه سکّان السماء والارض }  که می توانداشاره به ارتباط اهل زمین آسمان بوده باشدکه باپیشرفت علم وسائلی ساخته شود که انسان دوران حکومت حضرت مهدی(عج) به کرات دیگروحتی کهکشانهای درو دست وزمین های دارای ساکنان مخصوص آن راه یابد وآنان نیز دارای شعور بوده باشند وازبرکات حکومت مهدی(عج) بهره مندوراضی شوندهمانگونه که اهل زمین تمام راضی بوده باشند و نیزاین تعبیرمی تواند شامل فرشتگان نیز بشوندکه البته فرشتگان نیازبه مواهب مادی ندارند امّا فیوضات معنوی ایجادشده درفضای جامعه مهمترین بهره ای است که مطمئنا مطلوب فرشتگان خواهدبودلذابابهره مندی ازاین نکات ژرف توسط مفسران حدیث بیش ازاین می شود تصویرآینده روشن دوران پس ازظهور منجی عالم بشریت رامشاهده نمود امّانکته قابل توجه اینکه پیامبرعظیم الشان السلام(ص) درباره تفسیرصحاحا به تساوی ثروت دربین مردم ایراد فرموده اند می باشد که محتاج دقت وتحلیل بهتری است { یقسّم المال صحاحا فقال رجل ما معنی صحاحا قال(ص) بالسّوریة بین الناس} درحالی که دردین مبین اسلام که حضرت مهدی(عج) مروج وبرپاکننده احکام آن به نحواتمّ می باشد شایسته سالاری ولیاقت وتلاش بیشتردراموروکاروسرمایه برای توسعه وتملک و ثروت ازراه حلال جزء مولفه های ویژه شمرده شده است که دارای احکام وسفارشات تشویقی درازدیاد ثروت وسود دهی وپیشرفت برای هرآن کسی که بیشترتلاش کندوازخودشایستگی نشان دهدومزدهمّت بالاترموردتوجه است0پس چگونه بامعنای تساوی که دراین فقره ازحدیث شریف آمده قابل جمع است؟ می توان این معنارابه بیت المال واموال عمومی تفسیرنمودکه همگان درحکومت اسلامی درمقابل آن برابرند چنانکه از سیره پیامبراسلام (ص) وامیرالمومنین(ع) نقل شده است به عکس طریقه ای که درخلفائی چون عثمان وبعد ازاورایج شدبه تعبیرزیبای پیامبراکرم(ص) باکلمه تساوی درواقع ایجاد شرایط  مساوی وامتیازات وپاداشها واجرت ها که ازمجرای بیت المال همه مردم باصنف که هستندراگوشزد می فرماید که هم اکنون یکی ازمعضلات جهانی است وحتی دربرخی قوانین با بی شرمی تمام تحت عنوان حق وتومطرح می کنندواعمال می شوندویا بعضی این حق رابرای خودقانونی می دانندکه ازبیت المال سهم بیشتری باید داشته باشند؟!؟ نکته دیگرکه دراین حدیث گُهربارمی توان استفاده کرددرباره فقره اخیره آن است که یک نفرفقط درگرفتن اموال بیشترحریص بودواکثریت دارای سلامت روحی واستغنای درونی نسبت به مواهب مادی خواهند شدوآن تنها مریض حرص وآزنیزبه اشتباه خودپی می بردوپشیمان شده برمی گردد ومی گرداند که اشاره زیبائی است به تربیت معنوی اکثریت انسانها درزمان حکومت مهدوی عجل الله فرجه که همانندمقتدای خود سادگی درزندگی بدورازتجملات وخود نمائی هاراسیره خود می نمایند که حاکی ازخُلق وخوی انسانی است وسلامت روانی بدور ازبیماری های حرص وآز رااشاره می کند که بالاترین امراض همین حریص بودن است وبعضی رابه ثروت اندوزی هائی که نیازندارند متبلاد می کند وموجبات مشکلات اقتصادی باتأثیرات خطرناک احتکار درجامعه می شوند امّاجّوحاکم درتوده مردم دوران حضرت مهدی(عج) استغنای نفس واعتمادواطمینان به تأمین مایحتاج است که دیگرنیازی درثروت اندوزی نمیبینند زیراهم امروزوهم آینده اوتأمین شده است لذارشد اخلاقی وتأمین نیازهای آینده بطوراطمینان بخش وفراوانی منابع درآمدازویژگی های وضعیت رفاء عمومی درحکومت حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشدکه ازنظرگاه اقتصادی جامعه مهدوی می توان به آن اشاره نمود ان شاءالله آرزوی زندگی درآن فضای الهی حکومت حضرتش برای همه آرزومندان برآورده گردد وظهورآن نجات دهنده موعود هرچه نزدیکترواقع گردد تاموجب رهائی بشریت سرخورده عصرآخرالزمان هرچه سریعتربشود ونمونه حکومت مصلح کل را بتوانیم درحدتوان بعنوان زمینه سازی آن نهضت جهانی درجامعه اسلامی خودمهیا سازیم  بعون الله ونصرة وعجل اللهم فی فرجه الشریف0 والسلام علینا وعلی عبادالله الصالحین
1390/4/3ـ مرکز تخصصی مهدویت مشهد مقدس_ ـ فردادآزاداندیش   
 
 
نوع مطلب : اخلاق، یادداشتهای من، عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگمدیر وبلاگ : fardaad
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic