تبلیغات
یادداشت های شخصی - اوصاف و ویژگی‌های فردی امام مهدی
یادداشت های شخصی
اوصاف ظاهری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر چه در درجه بالایی از اهمیت قرار ندارد ( شناخت ظاهری برای ما معرفت حقیقی به دنبال نمی‌آورد) ولی می‌تواند در جهت رسوا كردن مدعیان دروغین، رد مهدویت نوعی و اثبات مهدویت شخصی و یا رد مهدویت ذهنی و اثبات عینی آن، تأثیرگذار باشد. لذا به طور اجمال به چند صفت آن حضرت اشاره می‌شود:

1.‌ شباهت به رسول‌الله صلی الله علیه و آله: «اشبه‌الناس رسول‌الله صلی الله علیه و آله خلقاً و خلقاً.» 1
2. زیبایی ویژه جمال آن حضرت: در این باره تعابیری مانند «شابّ حسن الوجه»؛ 2 «شاب من احسن الناس وجها و اطبیهم رائحةً» 3 و «لم أر وجهاً احسن من وجه4و طاووس اهل الجنه» 5 وجود دارد.
3.‌ سن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بین سی تا چهل سالگی می‌نمایاند.
«شیخ السنّ شابّ المنظر حتی الناظر الیه لیحسبه ابن اربعین سنة او دونها و انّ من علاماته ان لا یهرم بمرور الایام و اللیالی حتّی یاتیه اَجَلُه.»6

4.‌ قامت رعنایی دارند: «لا بالطویل الشامخ و لا بالقصیر الاصق ممدود الاقامه»7 و یا دارد «لم أرقط فی... اعتدال قامته.» 8
5. ‌بسیار نورانی است: «كأنّ فی وجهه الكوكب الدری فی اللون»؛ 9«ابیض مشرب حمرة»؛ 10«بوجهه سمرة.» 11
اوصاف و ویژگی‌های كلی موعود اسلام در نگاه عامه و خاصه
تمامی فرق كلامی مسلمانان با وجود اختلاف نظر در پاره‌ای از مسائل فرعی و جنبی، در اصل اعتقاد به مهدویّت متفق‌القول‌اند. آنها ظهور فردی را از عترت و دودمان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله در آخرالزمان، بشارت داده‌اند و در این میان سنت نقش اصلی و ویژه بر عهده دارد. زیرا موارد اظهار نظر عقل محدود است، اگرچه برخی فرق كلامی عامه، كلمة عقلی را برنتابیدند. از طرفی قرآن كریم به عنوان قانون اساسی اسلام (همان‌طور كه اشاره شد) بیشتر به كلیات و برنامه‌های هدایتی پرداخته و بیان جزئیات را به سنت واگذار كرده است. زیرا مسئولیت تبیین آموزه‌های دینی از رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله است. به علاوه فهم دقیق و عالی معارف وحیانی (قرآن) احتیاج به بیان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و ائمة معصوم علیهم السلام دارد؛ لذا فهم كامل معارف مهدوی بدون رجوع به منابع اصلی اسلام، به خصوص سنت نبوی و علوی، امكان ندارد. لذا در این زمینه به كلیات روایات مهدوی در نگاه عامه و خاصه می‌پردازیم:

پاورقی
1. صدوق، كمال الدین، ج2، ص‌408، یا مترجم، ج2، ص‌118. 
2. طوسی، الغیبه، ص‌269. 
3. همان، ص‌271.
4. طبری، دلائل الامامه، ص‌270.
5. فردوس، الاخبار، ج4، حدیث 6941، ص‌497، (به نقل از امام مهدی عند اهل السنه ص‌78).
6. صدوق، كمال الدین، ج1، ص‌316، مترجم ج 1، ص‌582.
7. همان، ج2،‌ص 468، مترجم ج2، ص‌212. 
8. طوسی، الغیبة، ص255.
9. لوائح الانوار البهیة، ج2، (از نعیم، نقل از الامام المهدی عند اهل السنة، ص‌442). 
10. صدوق، كمال الدین، ج2، ص‌653، مترجم ج 2، ص‌560(ابیض اللون شرب بالمحره).
11. صدوق، كمال الدین، ج2، ص‌475، مترجم ج2، ص‌224.

نكته اول

نكته اول
با وجود حجم گسترده روایات ـ كه به چند هزار روایت می‌رسد. 
1ـ و كثرت منابع روایی مهدوی، ناچاریم روایات را به چهار گروه تقسیم كنیم:
الف) روایات تفسیری: روایاتی كه در ذیل آیات قرآن كریم نقل شده و آیه را بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تطبیق كرده است (خواه روایت از عامه باشد یا خاصه).
ب) روایات اخباری: روایاتی كه از آینده خبر می‌دهد، مانند: نوع غیبت، جهان قبل از ظهور، علایم ظهور، بشارت‌های ظهور، اوصاف ظاهری امام، سیرة حضرت، اوصاف یاران حضرت، جریان قیام و سیمای دوران حكومت. 
ج) روایات تبیینی: روایاتی كه بیان كنندة علل غیبت و اهمیت انتظار، وظایف منتظران، حكمِ بردن نام امام و حكم تعیین وقت ظهور است. 
د) روایات تاریخی: روایاتی كه ولادت امام، نسب امام و معجزات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را نقل می‌كند. 
نكته دوم
در نگاه عامه و خاصه بسیاری از روایات مهدوی، هم صحیح هستند و هم متواتر 2
 و این از لا به لای آثار فریقین گویاست: 
احادیث وارده در سنت نبوی صلی الله علیه و آله به حدی است كه تواتر معنوی دارد؛3
به طوری که (شهید صدر می‌گوید: من حدود 400 روایت را از پیامبر بدون تكرار از عامه شمارش كردم) و هیچ جایی برای انكار منكرین و یا شك شاكین نمی‌گذارد و با توجه به تواتر روایات مهدوی، احتیاج به بحث سندی و تصحیح روایات نیست. به طور كلی می‌توانیم روایات نبوی را به سه قسم كنیم: 
الف) دسته اول: احادیثی كه هم از حیث سند و هم از حیث دلالت روشن هستند و هیچ‌گونه ابهامی از این حیث ندارند. این مطلبی است كه اكثر علمایی كه در حدیث مطالعه كردند به این مسئله تصریح كردند؛ مثل حاكم نیشابوری، 
4) ترمذی، 5 بیهقی، 6 ابن اثیر، 7 قرطبی مالكی، 8ناصر الدین البانی 9
ب) دسته دوم: روایاتی كه از حیث سند صحیح نیستند، یعنی ضعف سندی دارند، ولی از حیث دلالت روشن است. این روایات را هم می‌توانیم اخذ نمایم. زیرا ضعف‌شان به واسطه روایات طایفه اول جبران می‌شود. به این دسته روایات، اگر نگوییم اجماع بر عمل به آن وجود دارد، لااقل مشهور به آن عمل كردند.
ج) دسته سوم: روایاتی كه در آنها هم روایات صحیح است و هم روایات ضعیف، و لكن مضامین این روایات با روایات متواتر سابق و تضاد دارد. در این‌جا اگر امكان تاویل است باید تاویل ببریم و اگر نیست باید این دسته روایات را كنار گذاشت؛ نظیر روایاتی كه اسم امام را احمد ذكر كردند و یا اسم پدرش را عبدالله فرض كرده یا این‌كه امام را از نسل امام حسن علیه السلام می‌داند. اینها احادیث شاذی هستند كه مشهور از آنها اعراض می‌كنند. 10
پاورقی
1. كتاب ارزشمند منتخب الاثر از 157 كتاب منابع شیعی و سنی، حدود 6036 روایت نقل كرده كه در حدود 60 منبع از آن متعلق به اهل سنت و بقیه از آن تشیع است. در خود منتخب الاثر در حدود 922 حدیث جمع آوری شد، شهید صدر در كتاب «بحث حول المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف‌» باز به این كثرت روایت تصریح دارند. صص 62- 63. 
2. علامه حسن زاده آملی در زمینه تواتر می‌فرماید: این اخبار به حد تواتر رسیده‌اند حتی شیخ حافظ ابو عبدالله محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی (متوفای 658 ه‍ ق) صاحب كتاب كفایة المطالب، كتابی را بر بیست و پنج باب تالیف كرده است احادیث این كتاب همگی از طریق علمای اهل سنت و راویان آنها نقل شده است و از احادیث شیعه بطور كلی عاری می‌باشد. (علامه حسن زاده آملی، امامت، انتشارات قیام، چاپ اول، 1376 ص‌238،). 
3. صدر، سید محمد باقر، بحث حول المهدی، ص‌62- 63. 
4. مستدرك، ج4، احادیث (558، 552، 465، 429).
5. سنن، ج 4، ص‌505، احادیث (2233، 2232، 2231، 2230).
6. الاعتقاد و الهدایة، ص‌127. 
7. النهایه، ج5، ص‌254. 
8. التذكرة، ص‌704. 
9. بحث حول المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص‌64. 
10. صدر، سید صدر الدین، المهدی، ص‌18 (به نقل از علی ربانی گلپایگانی، مقاله الامام الثانی عشر المهدی المنتظر، ص2).

نكته سوم

نكته سوم

احادیثی كه اصول ویژگی‌های مشترک عامه و همة علمای خاصه را بیان می‌كنند كه عبارتند از: 
اصل قضیه مهدویت 
1 وجوب اعتقاد به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (2) ؛ فراگیر بودن دعوت و جهانی بودن آن 3؛ نزول عیسی و اقتداء به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 4 ؛ خسف بیدا (5) ؛ اتفاق بر لقب مهدی عج 6 ؛ امداد الهی 7 طلوع خورشید از مغرب(8)؛ مهدی از فرزندان فاطمه علیها السلام(9) ؛ مشخصات ظاهری امام 10 ؛ ‌فراوانی نعمت در زمان امام (11)؛ عدالت فراگیر 12؛ هم نام پیامبر بودن ـ اگر چه در برخی زمینه با یكدیگر اختلاف نظر دارند ـ 13بیعت بین ركن و مقام14؛

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1396/06/18 06:32 ب.ظ
This piece of writing is actually a nice one it assists new net
viewers, who are wishing for blogging.
1396/06/18 05:15 ب.ظ
Great post.
1396/05/21 05:41 ق.ظ
Great post.
1396/05/17 07:58 ق.ظ
I am truly thankful to the holder of this website who has
shared this enormous post at at this place.
1396/05/13 08:22 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It
truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back
and aid others like you aided me.
1396/05/10 12:25 ق.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your
articles? I mean, what you say is fundamental and all.
Nevertheless think of if you added some great
graphics or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent
but with pics and video clips, this website could certainly be one of the very best in its niche.
Fantastic blog!
1396/02/2 06:25 ق.ظ
Awesome things here. I'm very happy to peer your article.
Thank you a lot and I am having a look forward to contact you.
Will you please drop me a mail?
1396/01/23 04:59 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking
about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?
1394/06/7 08:12 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
موفق باشید
1394/05/28 10:24 ق.ظ
سلام دوست عزیز! خوبی؟!!

مطالب وبلاگت خیلی زیبا و مفیده!

ولی چرا ازش کسب درآمد نمیکنی؟؟!

کافیه توی ((سیستم کسب در آمد پی پاپ)) ثبت نام کنی.

بعد وبلاگت رو در قسمت سایت ها ثبت میکنی.

بعد کد رو در قالب وبلاگت قرار میدی.

بعد به ازای هر بازدیدکننده که در وبلاگت کلیک کنه 45 ریال به حسابت اضافه میشه.

تسویه حساب ها به طور منظم و روزانه انجام میشه.

کافیه که امتحان کنی!

مطمئنم خوشت میاد و راضی خواهی بود!

منتظرت هستم!
1394/03/12 07:37 ب.ظ
بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت

و پندار و کردار و سخنان انسان ؛ دیر یا زود

با دقتی حیرت انگیــــز

به سوی خود او

باز می گردد ...

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
1394/03/12 07:31 ب.ظ
بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت

و پندار و کردار و سخنان انسان ؛ دیر یا زود

با دقتی حیرت انگیــــز

به سوی خود او

باز می گردد ...

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
1394/03/12 07:26 ب.ظ
بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت

و پندار و کردار و سخنان انسان ؛ دیر یا زود

با دقتی حیرت انگیــــز

به سوی خود او

باز می گردد ...

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
1394/03/12 07:15 ب.ظ
بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت

و پندار و کردار و سخنان انسان ؛ دیر یا زود

با دقتی حیرت انگیــــز

به سوی خود او

باز می گردد ...

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
1394/03/12 07:08 ب.ظ
بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت

و پندار و کردار و سخنان انسان ؛ دیر یا زود

با دقتی حیرت انگیــــز

به سوی خود او

باز می گردد ...

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
1394/03/12 07:05 ب.ظ
بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت

و پندار و کردار و سخنان انسان ؛ دیر یا زود

با دقتی حیرت انگیــــز

به سوی خود او

باز می گردد ...

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : fardaad
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی