یادداشت های شخصی
شناخت دشمن یك موضوع فطری ست كه حتی حیوانات این مهم را فطرتا میدانند و آفریدگارشان این شناخت را در ذات آنها نهادینه كرده است تا بتوانند از خود در برابر خطراتی كه جانشان را تهدید میكند دفاع كنند و خود را حفظ نمایند در نتیجه این مسئله بسیار حیاتی قطعا برای بشری كه در مقام بالاتری از موجودات دیگر است مهم تر است چون خداوند به او هوش و تعقل بیشتری نسبت به دیگر مخلوقات داده است پس بسیار ضروری ست كه دشمن خود را بشناسد دشمنی كه جان و امنیت و آرامش و صلح او را سلب میكند . در ابتدای خلقت او خالق متعال دشمنش رابه او معرفی كرد كه ابلیس نام داشت و اتفاقا اولین موجودی كه دشمنی اش را با آدم شروع كرد همین ابلیس بود كه با فریبكاری توانست آدم را از آرامش و امنیت و بهشت محروم كند و به سختی های فراق و ترس و ناامنی چهل ساله بكشاند كه قصه آنرا تقریبا در همه كتب آسمانی میتوان مطالعه كرد اما سخن را قدری امروزی كنیم كه هم اكنون چه موجود حقیقی یا حقوقی با صلح و امنیت بشریت دشمنی میكنند و نتیجه رفتارها و تصمیمات و گفتارشان قتل انسانها و آواره گی میلیونها آدم را ایجاد كرده و میكند ؟ وضع كنونی جهانی كه در آن زندگی میكنیم تقابل دو تفكر خداباوری و خدامحوری و خداپرستی در برابر ماده باوری و انسان محوری و لذت پرستی ست یعنی بطور كلی اگر همه رفتارها و گفتارهای افكار موجود در جهان را مورد بررسی قرار بدهیم به این دو تقسیم كلی خواهیم رسید كه حتی ممكن است در ظاهر گروه هایی باشند در جهان كه شعار ماورای مادیات را سر بدهند اما نیتشان رسیدن به چیزی غیر از خواست و دستور آفریدگار جهانیان است و هدفشان رسیدن به مادیات یا لذتهای دنیایی ست و دیگر تفكراتی كه آشكارا میگویند ما اصالتا انسان را محور تصمیمات خود میدانیم و لذتهای مادی انسان را از خوردن و خوابیدن و انتقام و خشم و شهوات جنسی و بقیه مسائل برای ما اصالت ندارند كه متاسفانه هم اكنون ابتكار عمل در اكثر دنیای ما در دست همین تفكر حیوانی ست . تفكرات دیگری هم علنا دم از پرستش شیطان میزنند كه تكلیفشان معلوم است اما در برابر اینها تفكر بالاتری وجود دارد كه میگوید خداوند ما و جهان را آفریده است و بوسیله انسانهای مشخص و كامل و قدرتمند و پاك پیامش را برای ما فرستاده است كه چگونه زندگی كنید تا به همان بهشتی كه باید میبودید برگردید آن انسانهای پاك پیامبران خدا نام دارند و آن پیام ها و برنامه های زندگی كتابهای آسمانی نام دارند كه یكی پس از دیگری كاملتر شد تا به كتابی بنام قرآن رسید كه با همه كتب قبلی فرق دارد از جهت اینكه هیچگاه هیچ یك از حروف آن حتی تحریف نشد و همه اجزای كلمات آن حفظ گردیده است كه در بقیه كتابهای آسمانی اینگونه نشده است بنابراین باید از این كتاب و برنامه آفریدگارمان در زندگی فردی و اجتماعی خود تبعیت كنیم و ترجمان این كتاب را فردی به عهده بگیرد كه خودش از هرنوع خطاو اشتباه معصوم باشد و او را فقط خداوند میتواند معرفی كند كه معرفی هم كرده است و آنان همان دوازده نفری هستند كه اولین ایشان را آخرین پیامبر خدا در كنار بركه غدیر در آخرین حج خود معرفی نمود و یكی پس از دیگری همدیگر را معرفی نمودند و آمدند و و مسئولیت خود را بنحو احسن انجام دادند و متاسفانه توسط دشمنانشان كشته شدند تا اینكه آخرینشان از دیده گان بشر غایب شد و خبر از غایب شدنش را پیامبران قبل بخصوص آخرین پیامبر داده است و خبر آمدنش و ماموریتش را پیامبران قبل و بخصوص آخرین پیامبر خدا داده است این تفكری است كه در برابر تفكر مادی گرایی و لذت پرستی و انسان محوری و شیطان پرستی قرار دارد حال در این فضای این چنینی كنونی با این دو تفكرات ببینیم كدام تفكر و كدام حاكمیت بدنبال رسیدن به اهداف خود حتی حاضر است امنیت و صلح و جان انسانهای بی شماری را در جای جای دنیا سلب كند و بگیرد و با گفتار و رفتار و عملكرد و اقدامات خود میلیونها انسان را آواره و به بیماری و نا امنی و بدبختی و قتل كشانده است . اگر بخواهیم امروز را فقط ببینیم هم اكنون اوضاع جهان بر اساس دولتهای قدرتمندی مثل ایالات متحده امریكا و دوستانش به آشفتگی عجیبی  دچار شده است كه از بعد از جنگ جهانی دوم مقدمات این فتنه آغاز و تا هم اكنون بشدت ادامه یافته است و بسیاری را در ورطه نابودی و كشانیده و آن ترفند سیطره جهانی فرقه لعنت شده ای كه خداوند آنهارا مورد لعن خود قرار داد یعنی یهودیان فتنه گر ناسپاس است كه بوسیله دولت بریتانیا به بهانه آواره گی آنها اما در حقیقت برای مقابله با قدرت اسلام و تضعیف دولتهای اسلامی صورت گرفت برای اجرایی شدن این نقشه شوم میبایست اول نحله های انحرافی در متن مسلمین ایجاد شود تا براحتی بتوانند نقشه خود را به اجرا برسانند و این نحله ها ایجاد تفكرسلفی گری بنام وهابیت در مسلمانان سنی مذهب و تفكر بهائیت در مسلمانان شیعه و تفكرات افراطی دیگر در هردو مذهب شیعه و سنی بود بعد از آن به راحتی همه كشورهای مسلمان را به شورش و تجزیه تحریك نموده و به تك به تك قول حمایت دادند تا تشكیل دولتهای جدای از یكدیگر بدهند و از این طریق قدرت مقابله با دشمنان اصلی را نداشته باشند و همیشه تحت سیطره بریتانیا و قدرتهای بعدی ضد اسلامی قرار بگیرند و متاسفانه در این مسئله موفق شدند و از سوی دیگر دولتی جعلی بنام صهیونیست را برای یهودیان جنایت كار و آواره كه اغلب جانی و زندانی و دارای جرمهای اجتماعی هم بودند مهیا سازند و با مسلح كردنشان این نقشه را هم عملی ساختند آن هم در قلب سرزمینهای اسلامی بقیه كشورها را با دست نشاندگی مهره های بومی سرسپرده خود بدست گرفتند مثلا در ایران با كودتایی رضا شاه را بقدرت رساند و بعد با كودتای دیگر پسرش محمد رضا را كه البته مردم ایران همگی با روشنگری یك روحانی فقیه و تحمل سختی های چندین ساله سرانجام به استقلال رسید و برخی كشورهای منطقه مثل هندوستان نیز همچنین با قیام مردمی از زیر سیطره بریتانیا خارج شد اما مهم این مسئله است كه در میان دولتهای اسلامی كه با تفكر من درآوردی وهابیت گروهك مذهبی را در بین مسلمانان سنی بوجود آورده بودند را به قدرت حاكمیت مهمترین مركز مسلمانان یعنی قبله مسلمین و مكه و مدینه رساندند و منابع مهم نفتی و قدرت اقتصادی از این جهت را كاملا بدست گرفتند بدین وسیله توانستند آن دولت جعلی صهیونیستی را با پول نفت دولت وهابی كه بنام سعودی حاكم شد تامین و حمایت مالی نماید و از طرفی همه جریانات علیه صهیونیست را در نطفه خفه كند با ظاهری اسلام گرایانه اما دشمن سرسخت اسلام و مسلمین و تحت سیطره نقشه های بریتانیا و هم پیمانان آن و دولت ایالات متحده كه بعد از جنگ جهانی دوم بنحو فریبكارانه ای همه ثروتها را مال خود كرده بود و با چاپ دلار و نقض معاهداتی كه با متفقین بسته شده بود توانست به ثروت هنگفتی دست پیدا كند و عملا قدرت جهانی شود با دولت سعودی هم پیمان شد تا دولت جعلی صهیونیست را حفظ كند حتی اگر با كشتار همه مخالفین منجر گردد از طرفی دولت ایالات متحده آمریكا با سرمایه داران یهودی صهیونیستی اداره میشود و تنها با دو حزب سیاسی همه ثروتهای مردم امریكا را خرج تقویت صهیونیست و از بین بردن مخالفان آن میكند این حكایت هم اكنون جهان امروز ماست حال ببینیم برای برهم زدن صلح و امنیت چگونه دشمنی خود را بر علیه بشریت تا هم اكنون عملی كرده اند امروز دولت سعودی با تامین  انسانی و مالی گروهكهایی را در افغانستان و پاكستان و عراق و سوریه بوجود آورده است تا با تفكر بظاهر اسلامی اما افراطی گری و جعلی و خشن و دور از احكام شرعی اسلام با كشتار و خونریزی منطقه را به نا امنی تبدیل كرده اند چه كسانی این گروهك ها را تجهیز و مسلح كرده است ؟ ایالات متحده آمریكا و بریتانیا و فرانسه و آلمان و هم پیمانانشان ... طالبان را چه كسی مسلح كرد ؟ امریكا .. چه كسی حمایت مالی نمود ؟ سعودی ... چه كسی به بهانه مبارزه با طالبان به افغانستان وارد شد و پایگاه زد ؟ آمریكا .... داعش را چه كسی بوجود آورد ؟ آمریكا و اروپا با نقشه ای بنام لانه زنبور !!!!... چه كسی تامین مالی نمود ؟ سعودی .... اكنون چه كسانی ادعای مقابله با داعش را دارند ؟ خود آمریكا و سعودی و اروپا !!!؟؟؟ عجب فكاهی درد ناكی ... میلیونها انسان بی دفاع آواره و سربریده شدند و توسط داعش بخاك و خون كشیده شدند .... در عراق و سوریه كه بیش از دو سوم خاك آن در دست این گروهك امریكایی صهیونیستی سعودی ست .... دشمن بشریت را بهتر بشناسیم ... هم اكنون نیز با ایجاد گروهكهای دیگری در اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی دولت ایالات متحده امریكا با هم پیمانانش بدنبال فتنه ها و كشتارها و ناامنی های جدیدی در بین مردم بیگناه جهان هستند و از طرفی خود را سردمدار مبارزه با تروریست معرفی میكنند همانگونه كه خود تنها استفاده كننده از بمب اتمی ست اما خود را سردمدار مبارزه با سلاح اتمی معرفی میكند ..!!؟؟ جهل جهانی تا به كی ؟ آیا وقت آن نرسیده كه دشمن انسانیت و نوع بشر و دشمن صلح و امنیت جهان را بهتر بشناسیم ؟ بریتانیا و امریكا و سعودی و دولت جعلی صهیونیستی بارها ثابت كرده اند كه دشمن صلح و امنیت بلكه دشمن حیات بشری جهان هستندنوع مطلب : عمومی، یادداشتهای من، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگمدیر وبلاگ : fardaad
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات